En hållbar livsstil i Lidköping – vad kan du göra?

I Lidköping står miljö och hållbarhet alltid högt på agendan. Därför har vi ett hållbarhetsprogram för hela kommunen där vi pekar ut de viktigaste utmaningarna som vi står inför. För att klara av dem behöver vi hjälpas åt. Du som konsument kan påverka! Hushållen står nämligen för hälften av vår miljöpåverkan. Därför är just det du gör i din vardag avgörande. Alla kan vi göra lite...det viktiga är att börja nu.

Farligt avfall

Det är särskilt viktigt att vi inte lägger så kallat farligt avfall i det vanliga sopkärlet. Farligt avfall måste tas om hand på särskilda sätt så att det inte hamnar farliga ämnen i naturen.

Som farligt avfall räknas bland annat batterier, kemikalier, elektronik, ljuskällor (exempelvis lysrör, glödlampor och lågenergilampor), färgrester, lack, förtunningsmedel, lim, bekämpningsmedel, oljerester, oljefilter, syror och frätande ämnen, sprayburkar, fotovätskor, termometrar och läkemedelsrester.

Sortera alltid ut dessa miljö- och hälsofarliga artiklar, märk dem och lämna till återvinningscentralen vid Kartåsen eller i vissa fall inköpsstället.

Överblivna läkemedel lämnar du in på ett apotek.

Ta med farligt avfall till affären

För vissa sorters farligt avfall har Lidköpings kommun ett samarbete med några livsmedelsbutiker. Behållaren ”Samlaren” finns på Coop Extra, Hemköp och Ica Nära Gunnarssons i Vinninga. I Samlaren kan du lämna ljuskällor (glödlampor och olika sorters lågenergilampor), batterier och småelektronik som till exempel mobiltelefoner, eltandborstar och rakapparater. Passa på att ta med din förbrukade mobiltelefon när du ska åka och handla, så att det värdefulla materialet kan tas om hand och återvinnas.

Hålen i Samlaren är tio centimeter i diameter. Övriga sorters farligt avfall, och sådant som inte får plats i Samlaren, lämnar du på Kartåsens återvinningscentral.

Kyl- och frysskåp

Kyl och frysskåp klassas också som farligt avfall och kan lämnas på Kartåsens återvinningscentral utan kostnad. Vi tar hand om freonet och återvinner vissa delar. Hushåll lämnar gratis, och för verksamhetsavfall tas en avgift ut.

Miljömärkningar

En miljömärkning garanterar att en vara eller tjänst uppfyller vissa miljökrav. Att en produkt är miljömärkt garanterar inte att den är bra för miljön, men den belastar miljön mindre än andra produkter som inte är miljömärkta. Här har vi samlat några av de vanligaste miljömärkningarna.

Bra Miljöval

Märkningen finns för olika områden, till exempel el och rengöringsmedel. Kraven i kriterierna skiljer sig åt men bygger på två grundidéer; att naturresurser måste sparas och att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Det betyder bland annat att alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier inte får användas.

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende märkning av rättvist producerade varor, som bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. När du väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får bättre ekonomiska villkor. Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta produkter i de flesta butiker, men också på caféer, hotell och andra ställen där det serveras mat och dryck. Lidköping är sedan 2013 en så kallad Fairtrade city.

FSC

En internationell medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. Märket finns på bland annat papper, byggmaterial, grillkol och trädgårdsmöbler.

GOTS

Internationell miljömärkning för naturfiber som styr användningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan. Varje steg i processen måste uppfylla speciella kriterier, där största möjliga hänsyn tas till miljön.

KRAV

Produkter som produceras med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna. Krav betyder att djuren lever ett bra liv, att grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en bättre arbetsmiljö och att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med genetiskt modifierade organismer (GMO).

MSC

En oberoende organisation som arbetar för att säkra världens fisketillgångar för framtiden genom att främja de miljömässigt bästa alternativen. MSC-märket visar att fisken inte kommer från ett fiskebestånd som är överfiskat eller är fångad på ett sätt som skadar havets ekosystem.

Rainforest Alliance: En internationell naturskyddsorganisation som bevarar den biologiska mångfalden och skapar hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare.

Svalan

Astma- och Allergiförbundets egen märkning för att hjälpa astmatiker och allergiker att hitta varor som är bra ur allergisynpunkt. Kriteriet för att få använda märket är att produkten ska vara fri från allergiframkallande ämnen.

Svanen och EU Ecolabel, ekologiskt jordbruk i EU

Svanen är nordens officiella miljömärkning som står för ett hållbart samhälle och en hållbar konsumtion, från råvara till avfall. Svanen drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. EU Ecolabel är Europas gemensamma miljömärkning. EU:s logotyp för ekologisk produktion är obligatorisk på alla färdigförpackade ekologiska livsmedel. För importerade livsmedel är det frivilligt att använda märkningen.

TCO certified

En internationell hållbarhetscertifiering som främjar mer hållbara IT-produkter. Fokus för certifieringen är att it-produkter och produktionen av dem ska baseras på miljömässig, social och ekonomisk hänsyn.

Oeko-Tex

En hälsomärkning som innebär att produkten inte innehåller några ämnen som är skadliga för slutanvändaren.

Sortera förpackningar

Det är viktigt både för oss själva och naturen att vi tar hand om våra sopor på ett bra sätt. Att sortera avfallet och se till att återanvända eller återvinna så mycket av materialet som möjligt är viktigt för att minska energianvändningen i samhället och vara rädd om naturens resurser. Vi är därför enligt lag skyldiga att sortera ut allt förpackningsmaterial i våra sopor.

Vad ska jag sortera ut?

På återvinningsstationerna runt om i kommunen kan du lämna förpackningar av plast, papper, metall och glas, samt tidningar och returpapper.
Här hittar du vår sorteringsguide Öppnas i nytt fönster.

Plastförpackningar

Exempel: Flaskor, burkar, små hinkar och dunkar, plastbärkassar, plastpåsar på rulle (till exempel för frukt och grönt i matvarubutiken), refillpaket, tuber, chipspåsar och frigolit.
Gör så här: Ta av korkar och lock. Töm din påse med plastförpackningar i behållaren så att de ligger var för sig. Det underlättar senare i återvinningen.
Lämna inte: Plastprodukter som inte är förpackningar lämnas som grov- eller hushållsavfall, till exempel möbler, leksaker och durkslag. Returflaskor lämnas mot pant i butik.

Pappersförpackningar

Exempel: Pasta-, mjölk- och juicepaket, pappersbärkassar, sockerpåsar, skokartonger, toarullar och wellpapplådor.
Gör så här: Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större för att spara transportutrymme.
Lämna inte: Kuvert läggs i hushållsavfallet/brännbart. Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar.

Metallförpackningar

Exempel: Konservburkar och pystomma sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, penseltorra färgburkar.
Gör så här: Böj in vassa lock på konservburken. Låt korken på tuber sitta kvar.
Lämna inte: Burkar med färg- och limrester kvar lämnas som farligt avfall. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar, lämnas som grov- eller hushållsavfall. Returburkar lämnas mot pant i butik.

Glasförpackningar

Exempel: Flaskor och burkar av färgat eller av ofärgat glas.
Gör så här: Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter material. Lägg färgade och ofärgade glasförpackningar i respektive behållare.
Lämna inte: Returflaskor lämnas mot pant i butik. Porslin, keramik och övriga produkter, som inte är förpackningar, lämnas som grov- eller hushållsavfall.

Tidningar och returpapper

Exempel: Dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer och skriv-/ritpapper, pocketböcker.
Gör så här: Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan trycksaker läggs i behållaren.
Lämna inte: Kuvert och inbundna böcker läggs i hushållsavfallet. Pappersbärkassar, kartonger och liknande läggs i behållaren för pappersförpackningar.

Vad är olämpligt att förbränna?

De föremål som inte är förpackningar och som består av material som inte kan förbrännas, ska gå till deponi. Hit hör till exempel porslin, keramik, planglas (fönsterglas) och isolering av mineralull. Den här typen av avfall ska du lämna på Kartåsens återvinningscentral.

Vad kan komposteras?

Trädgårdsavfall kan alltid komposteras. Köksavfall kräver året runt-kompost, och det ska anmälas till Miljö-Hälsa. Läs mer om kompostering.

Tips i affären

Bra allmänna shoppingråd

 • Handla miljömärkta textilier, bygg- och elektronikvaror samt smink och hygienprodukter. Titta efter Bra Miljöval, Svanen, EU-blomman och textilmärkningen Öko-Tex.
 • Fråga efter allvädersplagg och skor som inte innehåller högfluorerade impregneringsmedel. Köp impregneringsmedel och -spray som är fluorfri.
 • Köp inte kläder, kylskåp eller disk- och tvättmaskin som innehåller silver.
 • Köp inte tandkräm eller deodorant som innehåller triclosan.
 • Utnyttja din rätt att få veta om en vara innehåller över 0,1 viktprocent av de miljögifter som finns på kemikalielagen REACH:s kandidatlista.

Vad får jag spola ner i toaletten?

Hälso- och miljöfarliga ämnen bryts inte ner på avloppsverket utan följer med ut i sjön eller hamnar i avloppsslammet. Det är därför viktigt att vi alla tänker på vad vi slänger i avloppet!

Vad får jag spola ner i toaletten?

I toaletten får du endast spola ner toalettpapper och det som passerar kroppen. Om du spolar ner andra saker i toaletten kan de fastna i rören och orsaka stopp. Vid stopp i avloppsnätet riskerar du och dina grannar att få in avloppsvatten i huset och det kan uppstå vattenskador. Även om sakerna inte orsakar stopp kommer kostnaderna för avloppsreningen att bli högre när sakerna måste samlas upp på reningsverket och forslas till förbränning.

Fler exempel på saker som du inte ska spola ner i toaletten:

 • Bindor och tamponger
 • Bomull och bomullspinnar
 • Kondomer
 • Plåster
 • Snus
 • Hår
 • Kattsand
 • Tuggummi
 • Mediciner

Kemikalier och mediciner får inte hällas ut i avloppet

Det lämnas istället på Kartåsens återvinningscentral eller, om det gäller mediciner, på ett apotek. Kemikalierna tar död på bakterierna i reningsprocessen och rinner igenom hela systemet för att slutligen hamna i Vänern eller avloppsslammet.

Vad händer om inte avloppsvattnet renas?

Risken för smittspridning ökar. Avloppsvattnet innehåller mängder av bakterier som kan orsaka sjukdomar. En annan följd är att sjön blir enormt förorenad och full med växtnäringsämnen som orsakar övergödning och därmed igenväxning av sjön.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se