Bilden av Lidköping

Hur vill du att Lidköping uppfattas i framtiden?

Under 2022 togs det i kommunstyrelsen ett strategiskt beslut om att arbeta mer med platsvarumärket Lidköping vid Vänern. Målet är att stärka bilden av Lidköping och att fler ska vilja bo, besöka och verka på platsen.

Aktuellt

Just nu pågår ett arbete med att förankra och färdigställa platsvarumärkesplattformen, det vill säga ett strategiskt styrdokument som ger svar på hur vi vill att Lidköping ska uppfattas och hur vi vill kommunicera detta i omvärlden.

Ta del av de aktiviteter som hittills har genomförts i platsvarumärkesarbetet.

Ta del av resultaten

Under april har vi gjort attitydundersökningar, både lokalt och nationellt, för att samla in en aktuell bild kring uppfattningar om platsen. Tack till alla er som deltog!

Här kan du ta del av resultatet från den lokala attitydundersökningen Pdf, 469 kB.

Här kan du ta del av resultatet från den nationella attitydundersökningen Pdf, 372.6 kB.

Under maj har vi genomfört fokusgrupper med närings- och föreningsliv för att ytterligare fördjupa och testa resultaten från attitydundersökningarna. Detta gör vi för att hitta platsens särprägel.

Under juli och augusti har vi gjort en attitydundersökning med fokus på det unga perspektivet. Ungdomar mellan 15-30 år har svarat.

Här kan du ta del av resultatet från attitydundersökningen unga perspektivet Pdf, 1.1 MB.

Vecka 31-33 arbetade tre feriearbetare med frågor kring platsvarumärke och platsutveckling.

Frågor och svar

Vad är ett platsvarumärke?

Platsvarumärke är ett krångligt ord för att beskriva en plats. Hur är den? Vad gör den unik? Vad kan den erbjuda? Varje plats i världen har sitt eget platsvarumärke - medvetet eller ej. Platsvarumärket är den känsla som invånare och besökare får och sprider vidare. Det handlar om att förmedla en tydlig, trovärdig och gemensam bild av platsen.

Varför ett varumärkesarbete för Lidköping?

Lidköping behöver stärka sin identitet och attraktivitet såväl gentemot sina egna invånare som mot omvärlden. En stolt befolkning, attraktiv stad, nya invånare, ett utökat näringsliv är viktiga mål.

Vad vinner Lidköping på det här?

Ett starkt platsvarumärke gör stor skillnad för en stad. Om människor i omvärlden har positiva associationer kring oss och det vi gör så är det lättare att få fler att flytta till Lidköping, starta företag eller besöka oss. Det ger positiva effekter för näringsliv, föreningar och andra organisationer.

Har inte alla organisationer egna utvecklingsplaner och varumärkesstrategier? Räcker inte det?

Så klart är det viktigt att alla arbetar med sin egen utveckling men en stark gemensam målbild tror vi gynnar alla verksamheter.

Hur får ni med den enskildes perspektiv?

Vi anser att bilden av Lidköping ägs av alla som lever och verkar på platsen. Därför har vi gått ut brett med enkätundersökningar för att samla in uppfattningar och associationer, både lokalt och nationellt. Vi har även bjudit in till fokus- och referensgrupper.

Vem äger platsvarumärket?

Lidköpings kommun driver platsvarumärkesarbetet i samarbete med Destination Läckö-Kinnekulle och större aktörer. Men bilden av Lidköping ägs av alla som lever och verkar på platsen. Tillsammans skapar vi bilden av Lidköping.

Hur ser tidplanen ut?

Under våren och sommaren genomförde vi attitydundersökningar, både lokalt och nationellt samt med fokus på det unga perspektivet. Vi har även genomfört fokusgrupper för att samla in en aktuell bild kring uppfattningar om platsen. Planen är att under 2023 arbeta fram en varumärkesplattform, det vill säga ett strategiskt styrdokument som ger svar på hur vi vill att Lidköping ska uppfattas och hur vi vill kommunicera detta i omvärlden. Därefter har vi för avsikt att uppdatera den visuella identiteten och under 2024 lansera en ny verktygslåda innehållande nya texter, bilder, filmer med mera.