Stöd vid skilsmässa och separation

För familjer som går igenom skilsmässa eller separation, eller som funderar på det, finns hjälp att få. Familjerätten i Lidköping är till för er som bor i Götene, Essunga, Grästorp, Skara, Vara eller Lidköpings kommun.

Telefon: 0510-77 04 63. Telefonrådgivning måndag-onsdag samt fredag kl. 08:00–09:30.

Familjerätten erbjuder stöd och rådgivning i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge kring gemensamma barn. Vi erbjuder samarbetssamtal.

Samarbetssamtal är samtal som syftar till att ge er stöd i ert samarbete under och efter er separation.

Mer vägledning kring beräkning av underhållsbidrag, skilsmässoansökan, vägledning i hur man pratar med sina barn och utökad information om samarbetssamtal och delad vårdnad finns i fliken med länkar här under.

Informationssamtal

Från 1 januari 2022 är socialnämnden skyldig att erbjuda informationssamtal till föräldrar om man inte är överens i frågor om barns boende, umgänge eller vårdnad. Samtalen syftar till att ni som föräldrarna ska få relevant information för att hitta den lösning som är bäst för era barn i dessa frågor, och få kunskap om vilket stöd kommunens familjerättsenhet kan erbjuda.

Vi erbjuder i första hand gemensamma samtal, men om det finns särskilda skäl kan enskilda samtal erbjudas.

Samtalet/samtalen ska hållas inom fyra veckor från att man begärt det.

Efter samtal utfärdar socialnämnden ett samtalsintyg. Detta intyg är obligatoriskt för att kunna väcka talan i domstol i ett mål om vårdad, boende eller umgänge.

Du bokar ett informationssamtal på ovanstående rådgivningstider.

Skilda världar – gruppverksamhet för barn med skilda föräldrar

Gruppen är öppen för alla barn som är folkbokförda i Lidköpings kommun och är mellan 7 – 12 år, där föräldrar inte längre bor tillsammans.

I gruppen får barnen dela med sig av tankar och upplevelser i samband med föräldrarnas skilsmässa. Det blir också mycket pratat om känslor, olika slags familjer, hur det är att ha två hem, hur man klarar förändringar och hur man vågar säga ifrån och tala om vad man vill.

Vi gör olika övningar, lekar och ritar. Vi börjar varje träff med mellanmål. Att delta i gruppverksamheten är kostnadsfritt.

Gruppen träffas under tio tillfällen, en sen eftermiddag, centralt i Lidköping.

Nästa gruppstart sker 22 februari 2024. Redan nu kan du skicka in en intresseanmälan till familjeratt@lidkoping.se

Vad sker vid separation eller skilsmässa?

Alla föräldrar som har gemensam vårdnad om sina barn har så även efter en separation eller skilsmässa.

Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation eller skilsmässa ska bo lika mycket hos båda föräldrarna, utan att föräldrarna har delat ansvar för barnet. Föräldrarna ska tillsammans komma överens i viktiga frågor som rör barnet.

Vad händer om föräldrarna inte kan komma överens?

Om föräldrarna har svårt att enas om vårdnad, boende eller umgänge för barnet kan man få stöd. Genom så kallade samarbetssamtal via familjerätten får föräldrarna hjälp att samarbeta.

Vi på familjerätten kan hjälpa till att ta fram juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge. Genom familjerättens telefonrådgivning kan föräldrar få vägledning och svar på juridiska frågor.

Om föräldrarna, trots stöd, inte förmår att komma överens har tingsrätten möjlighet att besluta i vårdnads, boende och umgängesfrågan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

 

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se