Skolval

Här kan du läsa om vad som gäller inför olika skolval. Det kan handla om att välja förskoleklass till ditt barn eller om man har ett barn som fått information om 7-9 skolorna.

Här finns också information för dig som vill byta skola eller som är på väg att flytta till Lidköping.

I e-tjänsten för skolval loggar du in med e-legitimation. Om du inte har möjlighet till detta så kontaktar du kommunen.

Om eleven har två vårdnadshavare så behöver dessa vara överens om ett skolval. Den ena vårdnadshavaren ansöker om skolvalet och den andra bekräftar.

Är eleven bosatt i annan kommun?

Om eleven eller någon av vårdnadshavarna är bosatt i annan kommun behöver du kontakta Lidköpings kommun innan du gör ansökan.

Skriv sedan på ansökan (under extra information) om eleven kommer folkbokföras här i Lidköping vid önskad start eller inte. Om eleven inte kommer att folkbokföras i Lidköpings kommun, ange de särskilda skäl som gör att du söker plats här.

Välj fliken med barnets namn och länken Svara på skolvalserbjudande.

Det räcker att en av vårdnadshavarna svarar på erbjudandet.

I början av året, det år ditt barn fyller sex år, får du information om förskoleklass. Förskoleklassen börjar i samband med höstterminens skolstart samma år.

Är du nöjd med det erbjudande du fått behöver du inte göra något.

Har ditt barn fått plats på Broholmskolan?

Är du nöjd med placeringen på Broholmskolan behöver du inte höra av dig. Vi har fått besked om vilka barn som Broholmskolan tar emot. Vill du däremot ändra dig och byta till den kommunala skola som barnet erbjudits måste du meddela Lidköpings kommun. Sista dag att meddela oss finns angivet på det erbjudande om förskoleklass som barnet fått.

Har ditt barn fått plats på annan skola?

Har ditt barn fått plats på en skola utanför Lidköpings kommun? Då vill vi att du meddelar Lidköpings kommun att du tackar nej. Sista dag att tacka nej finns angivet på det erbjudande om förskoleklass som barnet fått.

Förskoleklassen är obligatorisk

Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn i Sverige. Skolplikten gäller från och med det år barnen fyller sex år och alla måste gå i skolan i minst tio år.

Önskemål om annan skola

Barnen erbjuds alltid plats på den skola som barnen tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Du har möjlighet att önska annan skola för ditt barn än den som barnet erbjudits. Om du önskar att ditt barn ska gå i en annan skola gör du en skolvalsansökan. Du hittar e-tjänsten under fliken Skolvalsansökan.

I första hand måste skolan ta emot de barn som bor inom skolans upptagningsområde. Vid val av annan skola får du räkna med att stå för eventuella resekostnader.

Sista ansökningsdag

Datum för sista ansökningsdag finns angivet i erbjudandet som barnens vårdnadshavare får.

Förskoleplatsen avslutas 31 juli

Har ditt barn idag plats i förskola i kommunens regi och ska börja i förskoleklass? Då avslutas platsen automatiskt den 31 juli. (Gäller inte plats på vår dygnet-runt-öppna verksamhet Gröna fyren).

Du kan ansöka om skolbarnsomsorg, i form av fritidshem, på den skola där barnet ska gå.

För barn som ska börja förskoleklass bör ansökan till fritids göras före 31 mars. Skoltiden i förskoleklassen kan variera något från skola till skola men ligger vanligtvis mellan klockan 08.00-13.00.

I slutet av året i årskurs sex får eleverna information om kommunens 7-9-skolor. Inför årskurs 7 är eleven alltid garanterad en plats på den skola som eleven tillhör utifrån skolornas upptagningsområden.

Det finns även en möjlighet att ansöka om plats på en annan skola. Sista dag att ansöka finns angivet i den broschyr som eleven fått.

Här kan du se vilka skolor som har vilket upptagningsområde
Dalängskolan: Elever från Otterstad skola, Örslösa skola, Tuns skola, Stenportskolan, Stenhammarskolan, Sjölunda skola
Fredriksdalskolan: Elever från Vinningaskolan, Wennerbergskolan, Lidåkerskolan, Östbyskolan

Rudenschöldskolan: Elever från Månesköldskolan, Råda skola, Järpås skola, Salebyskolan, Lilleskogs skola

Byta skola

Det är endast de elever som vill byta skola som ska göra en ansökan.
Elever på annan skola
Går eleven på Broholmskolan eller på en skola utanför Lidköpings kommun och vill börja på Dalängskolan, Rudenschöldskolan eller Fredriksdalskolan? Då måste en ansökan göras. Sista dag att ansöka finns angivet i den informationsbroschyr som eleven fått.

Elever folkbokförda i annan kommun

Vårdnadshavare till elever som är folkbokförda i annan kommun men som önskar gå i Lidköpings kommun i årskurs 7-9 måste göra en ansökan. Det här gäller även om eleven idag går i årskurs 6 på en skola i Lidköpings kommun. Om eleven eller någon av vårdnadshavarna är bosatt i annan kommun behöver du kontakta Lidköpings kommun innan du gör ansökan.

Sista ansökningsdag

Datum för sista ansökningsdag finns angivet i broschyren som eleverna får.

Varje skola försöker tillgodose alla förstahandsval men ibland kan det vara svårt. Via e-post får du ett erbjudande om plats eller ett meddelande om att skolan inte kan ta emot. Får du ett erbjudande om plats, ska du tacka ja eller nej till ditt erbjudande.

Obligatorisk förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk vilket innebär att skolplikten inträder höstterminen det år ditt barn fyller sex år.

Börja förskoleklass ett år senare

I vissa fall kan det vara möjligt för ett barn att få börja i förskoleklass ett år senare. Skolplikten kan skjutas upp ett år om du som vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. Det är Barn- och skolnämnden som beslutar om skolplikten ska skjutas upp för ett barn. Om du önskar att din sexåring ska börja förskoleklass ett år senare, tar du kontakt med Lidköpings kommun.

Därefter kan vårdnadshavaren välja om barnet ska börja förskoleklass vid 7 års ålder eller gå direkt till årskurs 1 i grundskolan vid 7 års ålder.

Börja grundskolan ett år tidigare

Du som vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om att ditt barn ska börja grundskolan redan vid sex års ålder och därmed hoppa över förskoleklassen. Det är rektor på den skola du önskar att ditt barn ska gå som gör bedömningen om barnet har förutsättningar att hoppa över förskoleklassen. Om du önskar att din sexåring ska börja grundskolan, tar du kontakt med ansvarig rektor som kan svara på dina frågor och göra en bedömning av förutsättningarna. Du måste även göra en ansökan via vår e-tjänst Skolval för grundskolan.

Barn som har en utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning kan få erbjudande om att gå i grundsärskolan. Innan ett barn kan börja i grundsärskolan görs en utredning med syfte att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. Utredningen består av en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning.

I grundsärskolan finns ingen förskoleklass utan grundsärskolan börjar från årskurs 1 och avslutas, precis som grundskolan, i årskurs 9.

Vill du veta mer om grundsärskolan eller hitta kontaktuppgifter läser du här.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: