Barn och utbildning

Campus västra skaraborg

På Campus västra skaraborg har du möjligheten att studera på olika nivåer; grundskolenivå, gymnasienivå, Kommvux som anpassad utbildning (Särvux), yrkeshögskolenivå eller högskolenivå.

De la Gardiegymnasiet

De la Gardiegymnasiet är en gymnasieskola full av liv och möjligheter. Med ett stort utbud av program och kurser, modern teknik, nytänkande och fräscha lokaler är det gymnasieskolan för framtiden.

Fritidshem

Fritidshem (fritids) erbjuds till barn vars föräldrar arbetar eller studerar.

Förskola och pedagogisk omsorg

Kommunala och fristående förskolor, ansök om plats i förskola.

Förskoleklass

Förskoleklassen är första steget mot skolan. Barnen börjar i förskoleklass på hösten samma år som de fyller 6 år.

Grundskola och anpassad grundskola

Grundskolor, anpassade grundskolor, skolansökan, profiler och studievägledning.

Kommunala aktivitetsansvaret

Om du är mellan 16 och 20 år och inte är inskriven på någon skola eller saknar fullständig gymnasieexamen så ”tillhör” du det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Modersmålsundervisning

Här hittar du information om modersmål, svenska som andraspråk och förberedelseklass som vänder sig till flerspråkiga barn och elever.

Musikskolan

Musikskolan vill ge alla barn och ungdomar i Lidköpings kommun en lustfylld och lärorik musikupplevelse. Vi är en skola fylld av musik!

Stöd och hälsa i skolan

Alla barn och elever behöver stöd i sin utveckling. En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet.