Barn och utbildning

Campus västra Skaraborg

På Campus Västra Skaraborg har du möjligheten att studera på olika nivåer; grundskolenivå, gymnasienivå, Komvux som Särskild utbildning (Särvux), yrkeshögskolenivå eller högskolenivå. Du kan läsa kurser eller ett helt program.

De la Gardiegymnasiet

De la Gardiegymnasiet är en gymnasieskola full av liv och möjligheter. Med ett stort utbud av program och kurser, modern teknik, nytänkande och fräscha lokaler är det gymnasieskolan för framtiden.

Fritidshem

Fritidshem (fritids) erbjuds till barn vars föräldrar arbetar eller studerar.

Förskola och pedagogisk omsorg

Kommunala och fristående förskolor, ansök om plats i förskola.

Förskola och skola för flyktingar från Ukraina

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar.​

Förskoleklass

Förskoleklassen är första steget mot skolan. Barnen börjar i förskoleklass på hösten samma år som de fyller 6 år.

Grundskola & Grundsärskola

Grundskolor, grundsärskolor, skolansökan, profiler och studievägledning.

Modersmålsundervisning

Här hittar du information om modersmål, svenska som andraspråk och förberedelseklass som vänder sig till flerspråkiga barn och elever.

Musikskolan

Musikskolan vill ge alla barn och ungdomar i Lidköpings kommun en lustfylld och lärorik musikupplevelse. Vi är en skola fylld av musik!

Nej till droger

Läget är akut. Vi ser en ökad användning av narkotika bland barn och ungdomar i samhället just nu. Framför allt kommer våra yngre ungdomar, främst i högstadieålder, i kontakt med väldigt tunga droger.

Om Wennerbergskolan

Stöd och hälsa i skolan

Alla barn och elever behöver stöd i sin utveckling. En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet.