Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis avseende bland annat kommunfullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, rösträkning i allmänna val och ändringar i detaljplaner.

Här hittar du kallelser och protokoll

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2023 kl 18:15
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  Ansvarig för kungörelsenLinda Mattila
  Dokument eller extern anslagstavlaTillkännagivande KF 2023-11-27.pdf Pdf, 16.8 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Välfärdsnämndens arbetsutskott 2023-11-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVälfärsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 203-221
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareNämnd- och utredningssekreterare Elin Edgren
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Detaljplan för Otterstads-Berg 2:26 m fl
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  Dokument eller extern anslagstavlaUnderrättelse.pdf Pdf, 129.7 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (34 dagar, 8 timmar och 59 minuter)
 4. Kommunfullmäktige 2023-11-28 omedelbar justering §§ 139-140
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer139-140
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareMarika Norrman Kron
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 5. Kommunstyrelsen 2023-11-29 omedelbar justering §§ 291-293
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer291-293
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareMarika Norrman Kron
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 6. Kommunfullmäktige 2023-11-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer138 och 141-155
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareMarika Norrman Kron
  Anslagets publiceringsperiod (20 dagar, 0 timmar och 0 minuter)
 7. Detaljplan för Skyffeln 2
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  Dokument eller extern anslagstavlaGRA Underrättelse Skyffeln.pdf Pdf, 118.8 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 18 timmar och 21 minuter)
 8. Servicenämnden 2023-11-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServicenämnden
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)

Miljö- och byggnadsnämnden informerar

Bygglov har beviljats 2023-03-27 för nybyggnad av ostagat torn (48 meter) och teknikbodar på fastigheten Kartåsen 1:1, på Lidåker vid vattentornet.

Beslutet kan överklagas skriftligen inom tre veckor från annonsdagen till Lidköpings kommun, Sektor samhälle, 511 88 Lidköping eller till bygglov@lidkoping.se. Märk med diarienummer LIMBN-2022-2115. De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).”

 

Överklaga beslut

Tillkännagivanden är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till förvaltningsrätten (laglighetsprövning).

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas, vilket eller vilka fel du tycker har gjorts samt ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress så att domstolen kan nå dig. Överklagandet ska lämnas till Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Förvaltningsrätten ska upphäva ett överklagat beslut om:

 1. Det inte har tillkommit i laga ordning
 2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 4. Beslutet strider mot lag eller annan författning

Överförmyndare västra Skaraborg telefontider

Du når oss på våra telefontider tisdagar 9-12 och torsdagar 13-15. Ring kontaktcenter för att boka besök, telefon 0510-77 00 00.

Överförmyndarnämnden i Lidköping ingår i organisationen Överförmyndare västra Skaraborg tillsammans med överförmyndarna i kommunerna i Essunga, Grästorp, Götene, Skara, Vara och Karlsborg.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

 

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se