Radon

Radon är en lukt-och färglös gas som bildas då grundämnet radium sönderfaller. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet och dricksvattnet (djupborrade brunnar).

För befintliga bostäder och lokaler där allmänheten vistas mer än tillfälligt är riktvärdet för olägenhet för människors hälsa 200 becquerel per kubikmeter luft, uttryckt som årsmedelvärde. Vid värden över riktvärdet ökar risken för hälsoeffekter. Ett årsmedelvärde kan endast fås genom att utföra en mätning på plats.

En radonmätning av inomhusluften görs via en mätmetod som kallas spårfilm med filter, i form av en mätdosa. Mätdosorna är ungefär i storlek som en ishockeypuck och placeras ut i huset/lägenheten enligt anvisningar från mätföretaget. För att erhålla ett månadsmedelvärde måste mätningen pågå i minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april.

Mätdosorna tillhandahålls av ackrediterade (godkända) mät företag. Radonguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från Boverket ger information om hur du går tillväga för att mäta radon i din bostad. Ackrediterade företag kan du hitta via SWEDAC.

Marken i Lidköpings kommun är till största delen låg- eller normalradonmark, men områden med hög radonhalt kan förekomma. Detta innebär att vid nybyggnation ska grunden utföras radonskyddande.

Kontakt

Kontaktcenter i Lidköping.

E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

 

Sidansvarig: