Privata lediga tomter

Nedanstående tomter är privata och fristående från den kommunala tomtkön. Det finns inte någon turordning och inte heller någon avgift. Köparen tar själv kontakt med säljaren. Säljare och köpare diskuterar själva överenskommelser kring försäljningen. Kommunen finns endast med som rådgivande part kring planfrågor och övriga exploateringsfrågor.

Erstorp

18 st villatomter
Eksjöhus AB
Här hittar du Info om dessa tomter Länk till annan webbplats.
Kontakt: Rikard Oswaldsson
Tfn. 0705-305 886
E-post: rikard.oswaldsson@eksjohus.se

Hyllingsund

Ann-Ki Thyrell, telefon: 0510-541700, 070-2233177
info@hyllingsund.com

Mellby

Mellby-Berg 1:35
Alf Almquist, telefon: 0510-866 90

Mellby

Mellby 6:12
Per Sjölander telefon: 0510-532094, 070-54 15 652

Lovene

13 avstyckade tomter
Fredrik Haraldsson, telefon: 0510-532295, 070-86 71 593

Resville 4:15

Fint belägen tomt på 6300 m2. V/A samt fiber framdraget till tomten. Anslutningsavgift tillkommer.
För mer information kontakta Dieter Wagner, telefon: 0707-999 572

Vinninga

Lindärva Eken Länk till annan webbplats. 2 st tomter
Lindärva Hålltorps säteri Länk till annan webbplats.3 st tomter
Mäklarhuset
Kontakt: Gustav Jansson, Affärs- och säljstöd
Direkt: 0510-615 30, Mobil: 076-677 42 77
E-post: gustav.jansson@maklarhuset.se

Viktigt att tänka på vid försäljning eller köp av mark

Intresserade köpare kontaktar själva markägaren direkt för upplysningar om tomten. Köparen kontaktar sedan lämpligen planenheten för att diskutera eventuella planeringsfrågor samt byggenheten för diskussion för husets utformning och placering.

Inför avstyckning

När man planerar en avstyckning för bostadsbebyggelse är det viktigt att tänka på att:

  • Inom naturreservat och strandskyddsområden råder förbud mot nybyggnad. Strandskydd råder 300 meter från Vänerns strandremsa och 100 meter för övriga sjöar och vattendrag.
  • Översiktsplanen ger upplysningar om andra förutsättningar t ex riksintressen, övriga kulturhistoriskt värdefulla miljöer, skyddsavstånd till väg och kraftledningar samt eventuella risker för konflikter mellan boende och jordbruksdrift.
  • För Öboängen, Mellby, Örslösa, Råda, Filsbäck, Järpås finns Fördjupade översiktsplaner.
  • Vatten- och avloppsfrågor måste kunna lösas, och fastigheten skall ha en bra och säker in- och utfart.
  • Det är viktigt att nya byggnader på landsbygden placeras och utformas så att de passar in i landskapet och att de passar ihop med befintlig bebyggelse. Rätt hus på rätt plats kan vara en stor tillgång för landskapsbilden medan hus på fel plats kan upplevas som störande.

Mer information om avstyckning finns på Lantmäteriets hemsida. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se