Miljö, hälsoskydd och hållbarhet

Energi- och klimatrådgivning

Kommunerna i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Vara och Skara har gemensam energi- och klimatrådgivning. Både företag, organisationer och privatpersoner kan kontakta oss för kostnadsfri och opartisk rådgivning.

En hållbar livsstil i Lidköping – vad kan du göra?

I Lidköping står miljö och hållbarhet alltid högt på agendan. Därför har vi en miljöplan för hela kommunen där vi pekar ut de viktigaste utmaningarna som vi står inför inom miljöområdet i Lidköping.

Hållbarhetsprogram för Lidköpings kommun

Nu har Lidköpings kommun för första gången ett styrdokument som samlar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Hållbarometern

Hållbarometern är det digitala verktyget för kommuner och organisationer som vill redovisa miljöutvecklingen eller hållbarhetsarbetet på sin webbplats.

Miljö och hållbarhet i skolan

Eftersom barn och ungdomar är vår framtid är det otroligt viktigt för oss att de är delaktiga i miljöarbetet.

Miljö- och hälsoskydd

Miljö-Hälsa kontrollerar att regler i miljöbalken och livsmedelslag följs. Miljö-Hälsa följer och deltar i samhällsplaneringen. Dessutom lämnar vi råd och upplysningar i miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Naturvård

Naturvårdsarbetets viktigaste mål är en rik biologisk mångfald och tillgång till natur för alla.

Några goda miljöexempel

På Lidköpings kommun arbetar vi med miljöfrågor i alla våra verksamheter. Här kan du läsa om några exempel.

Våra klimatlöften

Lidköpings kommun står bakom satsningen Klimat 2030. Tillsammans med de övriga kommunerna i Västra Götaland ska vi nu öka takten i klimatarbetet för att nå huvudmålet den västsvenska ekonomin ska bli fossiloberoende år 2030.