Åtgärder när du störs av fåglar

Under våren är det många som störs av fåglar som häckar, till exempel när de bygger bon på hustak eller andra utrymmen. Ansvaret för att komma tillrätta med problemet är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Här kan du hitta tips på vad du kan göra för att bli av med störande fåglar.

Många upplever fåglarnas läte som störande och dessutom kan de bli ett problem när de bygger bon, smutsar ned med avföring och river upp skräp från soptunnor. Enligt miljöbalken är det fastighetsägaren som ska förebygga och begränsa fåglars möjlighet att störa. Det bästa sättet är att arbeta förebyggande. Det finns ett par sätt att försvåra för fåglarna att bygga bo på fastigheten och se till att de inte hittar mat i området.

Förebyggande åtgärder

  • Som fastighetsägare kan du vända dig till ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har utbildad personal och specialutrustning för att kunna t. ex klättra på tak och sätta upp nät för att förhindra fåglarna att bygga bon. De tar också bort befintliga fågelbon.
  • Informera boende om att det inte är lämpligt att mata fåglar från balkonger eller på marken i direkt anslutning till fastigheten, eftersom det lockar större fåglar till fastigheten.
  • Se till att papperskorgar och soptunnor har bra lock så att inte fåglar drar ut matrester som lockar till större fåglar, råttor och möss.
  • Samordna gärna era åtgärder med de omkringliggande fastigheterna, för att motverka att problemet flyttas till nästa fastighet.
  • Rensa bort bon innan fåglarna lägger ägg.
  • Spänn upp vajrar, linor eller nät på attraktiva platser, för att förhindra fåglar att landa där.
  • Olika typer av rovfågelsattrapper och ljudskrämmor finns också på marknaden.

Undantag att tänka på

Fler fåglar har lämnat sina tidigare häckplatser i skärgården för att slå sig ned i stadsmiljön. Tänk på att under häckningssäsongen är fåglar fredade vilket innebär att du inte får plocka bort ägg eller bon. Dock får dessa tas bort om allvarlig skada eller olägenhet orsakats av dem, rådgör med skadedjursbekämpare innan. Ytterligare undantag gäller kråka, råka, kaja, skata, tamduva, björktrast, gråsparv och pilfink. Bon, ägg och ungar får tas bort året runt om de finns på gårdar eller i en trädgård och kan orsaka skada eller annan olägenhet där. Jaktlagstiftningen ger rätt till fastighetsägaren att vidta åtgärder mot fåglar på fastigheten.

Vid frågor kontakta:

Kontaktcenter i Lidköping.
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: miljo@lidkoping.se