Snö och halka

Beredskap kring vinterväghållningen är aktiv från november till mars. Då övervakas väder och gator dygnet runt för att kunna vidta åtgärder i form av halkbekämpning och snöröjning när så behövs.

Vem ansvarar för vad?

Kommunen ansvarar för vägvinterhållningen av kommunala gator, cykelvägar, torg och vissa gångbanor.

I Otterstad, Örslösa, Vinninga, Norra Härene, Saleby, Lovene och Tun ansvarar de lokala vägföreningarna för snöröjning.

Arbetet bedrivs enligt de riktlinjer som finns antagna av Servicenämnden

Arbetet med snöröjning och halkbekämpning organiseras och bedrivs enligt en prioriteringsordning. Prioriteringsordningen bygger på framkomlighet i ett sammanhängande cykel- och vägnät, att kollektivtrafiken ska fungera samt tillgänglighet till fastigheter såsom skolor och vård- och omsorgsinrättningar.

Riktlinje för vinterväghållning tas fram av Sektor service och fastställs av Servicenämnden.

Verksamhetens mål

I första hand snöröjs och halkbekämpas prioriterade gång- och cykelvägar samt prioriterade gator för att om möjligt vara snöröjda och/eller halkbekämpade till klockan 07:00.
Prioriterade fastigheter snöröjs och halkbekämpas för att om möjligt vara snöröjda och/eller halkbekämpade till klockan 06:00.
Övriga delar, som gator, cykelvägar och fastigheter som inte omfattas av prioriteringsordningen, ska normalt vara snöröjda inom två arbetsdagar.

Strandpromenaden plogas och sandas inte alls under vintern.

När snön sedan försvinner ligger mycket av det grus vi använder vid halkbekämpningen kvar på våra gator, trottoarer och cykelvägar. Det tar vi bort i samband med den årliga vårstädningen.

Kartor över prioriterade delar

Arbetet med snöröjning följer framtagna kartor där prioriterade delar särskiljs från övriga delar. Kartorna ses över och uppdateras årligen inför varje vintersäsong.

Kartornas prioriterade delar bygger på framkomlighet i ett sammanhängande cykel- och vägnät, fungerande kollektivtrafik samt tillgänglighet till fastigheter så som skolor och vård- och omsorgsinrättningar. I prioriteringen tas också hänsyn till trafikfrekvens. Chef på Område gator och drift och chef på Område fastighet och park beslutar om ändringar i prioriteringsordningen i kartorna.

Snöröjning enligt prioritetsordningen

Prioriterade delar:

Snöröjning påbörjas när snötäckets djup uppgår till 3-5 cm samt utifrån rådande väder och väderprognoser.

Övriga delar:

Snöröjning påbörjas när snötäckets djup uppgår till 8 cm samt utifrån rådande väder och väderprognoser.

Åtgärder med snöröjning innan uppnått snödjup genomförs om större isbildningar och ackumulerade packningsproblem bedöms kunna undvikas utifrån rådande väder och väderprognoser.

Katastrofläge

När ansvarig arbetsledare finner att väderförhållanden och omständigheter gör att målen i vinterväghållningen inte kan uppfyllas görs en omprioritering där gatunätet får högsta prioritet.

Detta sker för att räddningsfordon ska kunna ta sig fram och samhällsviktiga funktioner ska kunna fortsätta att fungera.

Oavsett om det finns en gångbana eller inte utanför din fastighet är det ditt ansvar att se till att det finns tillräckligt med plats för gående. Ditt ansvar är att ta bort snö och is och att sanda marken så att ingen halkar. Du måste se till att istappar och snö inte kan falla ner från din fastighet. Håll koll på taket för att förhindra olyckor.

Om det finns en rännstensbrunn utanför din fastighet ska du hålla den fri från is och snö.

På de gångbanor där våra plogbilar lägger upp snön på hela gångbanan är du som fastighetsägare inte skyldig att hålla den ren från snö. Detta kallas norrlandsplogning och innebär att snön plogas upp på vissa gångbanor inom bostadsområden.

Du kan läsa mer om detta i den så kallade Gångbaneförordningen.

För att snöröjningen ska fungera så bra som möjligt finns det flera saker du kan hjälpa till med, allt från att parkera rätt till att beskära buskar och träd.

Tänk på det här i vinter för att underlätta snöröjningen:

  • Respektera gällande parkeringsförbud.
  • Det är förbjudet att skotta ut snö från din tomt eller infart på gatan.
  • Ta bort snö och is som fallit ned på gångbanan från din fastighet.
  • Håll området runt sopkärlet sandat och snö- och isfritt så att sophämtningen fungerar.
  • Beskär buskar och träd som hänger ut över gator och gångbanor.

Grus för halkbekämpning av gångbanor kan du hämta gratis på Sockerbruksgatan 15. Gruset ligger utanför grinden och kan därför hämtas dygnet runt. Vid behov fylls grushögen upp på vardagar.

Större gator för genomfartstrafik och gator med busstrafik halkbekämpas med salt. Vägnätets övriga gator kan, om snöröjning inte bedöms som tillräckligt, halkbekämpas med salt eller grus.

Gång- och cykelvägar samt fastigheter halkbekämpas med grus. Gruset som används vid halkbekämpning är fraktion 2-5 millimeter trumlat för att minska problemen med punktering på cyklar.

Oavsett om det finns en gångbana eller inte utanför din fastighet är det ditt ansvar att se till att det finns tillräckligt med plats för gående. Ditt ansvar är att ta bort snö och is och att halkbekämpa så att ingen halkar.

Grusupptagningen påbörjas när det är vår och all snö och is är borta från gator, cykelvägar och angränsade gräsytor. Att angränsade gräsytor måste vara snö- och isfria beror på att de städas samtidigt som gruset tas upp. Dessutom bör temperaturen hålla sig över noll grader för att minska risken för frosthalka. Grusupptagningen börjar i centrala Lidköping och fortsätter sedan i hela staden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se