Beslut

Dags för beslut

Handläggaren tar ett beslut eller lämnar ett förslag till beslut. Ansökan kan bli beviljad, avslagen eller avvisad beroende på förutsättningar och inlämnat underlag. Samtliga beslut medför en kostnad för dig som sökande, enligt gällande taxa för byggnadsnämnden. Om din ansökan beviljas, kommer beslutet att skickas ut till dig med upplysningar om hur du ska gå till väga och om det finns några restriktioner. Om din ansökan avslås får du möjlighet att överklaga beslutet.

I de ärenden som avvisas har det inte inkommit tillräckliga handlingar för att ett positivt eller negativt beslut ska kunna fattas. Det är antingen byggnadsnämnden eller handläggaren själv som på delegation fattar beslutet beroende på åtgärd och byggnadsnämndens delegationsordning.

Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.. Om ingen överklagar inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft. Om du som sökande eller någon annan överklagar beslutet går det till länsstyrelsen för handläggning och beslut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bygglov@lidkoping.se