Naturvård

I Lidköpings kommun har vi arbetat aktivt med naturvård under de senaste tio åren. Naturvårdsarbetets viktigaste mål är en rik biologisk mångfald och tillgång till natur för alla. Naturvården ska arbeta för områden för rekreation och friluftsliv och för att bevara naturen för dess egenvärde.

Kommunen som planerare och markägare har ett stort ansvar för naturen. Inom naturvården jobbar vi med så kallad tätortsnära natur, skolskogar och andra naturobjekt av lokalt intresse.

Naturvårdsområden

I Lidköpings kommun finns tolv områden som är skyddade som naturreservat eller naturvårdsområden. Av dessa är kommunen förvaltare för det kommunala reservatet Östra Sannorna.

Östra Sannorna

Östra Sannorna är ett tätortsnära naturreservat med promenadstråk som är tillgänglighetsanpassad. Här finns också Sandbäcksbadet en långgrund sandstrand, lämpligt för bad, utflykt och picnic. Utefter promenadstigen finns informationsskyltar som talar om vilka växter och djur som finns i Reservatet. Naturen består av antal långsträckta sandryggar som löper parallellt med stranden. Dessa har bildats genom vindens och vattnets arbete på öppen sandstrand. I de lägre mellanpartierna finns fuktigare naturtyper som t.ex. klibbalkärr. Klibbalkärren är en miljö som gynnar ett flertal naturvårdsintressanta arter, som dock ofta kräver lite äldre skog än vad som finns i Östra Sannorna. Östra Sannornas natur ska i stort lämnas till fri utveckling. I reservatet har mindre vanliga fågelarter som rördrom, fiskgjuse, havsörn, myrspov, skäggmes samt mindre hackspett observerats.

Övriga områden kan du läsa om hos Länsstyrelsen. Länk till annan webbplats.

Vandringsleder kan du läsa om på Destinationsbolag Läckö Kinnekulles hemsida. Länk till annan webbplats.

Lidköpings pärlor

Lidköpings pärlor är en natur- och kulturguide till Lidköpings kommun. Här hittar du den. Länk till annan webbplats.

Pärlorna är framtagna genom delvis statlig finansiering via LONA-projektet som ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) finns idag i alla Sveriges kommuner.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se