Företag, näringsliv och exploatering

Lidköping växer

Det byggs och planeras som aldrig förr. Nya bostäder, arbetsplatser och infrastruktur tar form och behovet av mark är stort. Utvecklingen kräver en långsiktig plan och det har Lidköping. Här på webbplatsen Lidköping växer ger vi dig en inblick i vad som händer just nu och i framtiden. Välkommen att utforska!

Upphandlingar och leverantörsinformation

Kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara har en gemensam upphandlingsenhet som ligger i Lidköping.

Är du exploatör?

Ledig verksamhetsmark, markanvisningar, strategisk byggdialog och annat som rör dig som är exploatör och byggentreprenör.

Område näringsliv

Område näringsliv ansvarar för näringslivsfrågor och åtgärder för att främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. Invånare och företag har tillgång till professionell och personlig rådgivning inom en rad områden.

Tillstånd, regler och tillsyn

Här finns länkar till sidor som innehåller information om de vanligaste tillstånden för dig som företagare.

Starta och driva företag

Företag och företagare som vill etablera sig i Lidköping kan räkna med att bli väl omhändertagna.

Landsbygdsutveckling

En positiv tillväxt och utveckling av landsbygden i samverkan med staden skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i hela kommunen.

Lediga lokaler

Både privata och offentliga aktörer säljer och hyr ut mark och lokaler för olika typer av verksamheter och flerbostadshus. På vår webbkarta kan du se kommunens lediga tomter.

Utveckling genom internationella samarbeten

Här kan du läsa mer om Lidköpings kommuns internationella projekt, vänorter och olika partnerskapsavtal.

Samhällsbyggnadsfrukost för byggföretagare

Våra frukostar är möten där du som exploatör, byggherre och företagare inom byggbranschen får möjlighet att träffa oss.

Strategisk byggdialog

Välkommen att boka tid för Strategisk byggdialog. Ett möte för dig och ditt företag att förverkliga dina visioner för byggande i Lidköping.

Lidköpings Näringslivsfastigheter AB

Lidköpings Näringslivsfastigheter AB är ett av Lidköpings kommun helägt fastighetsbolag med affärsidén att medverka till det lokala näringslivets utveckling.

Landsbygdsråd

Landsbygdsrådet är ett forum där vi träffas och utbyter information idéer och strategier för en positiv landsbygdsutveckling och ett gynnsamt företagsklimat på landsbygden

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten i Lidköping arbetar på uppdrag från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan med flera. Till oss kommer personer som behöver arbetsträning eller praktik för att kunna ta sig ut i arbetslivet.

Välkommen att ansöka om att etablera laddplatser för elbil i Lidköping

Det blir allt fler laddbara bilar i vårt samhälle och även i Lidköping. Vi söker nu företag som vill installera och driva laddstationer på kommunal mark.

Framtidsmässan

Välkommen att delta på Framtidsmässan. Här får ni möjlighet att möta elever från grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning - er framtida arbetskraft.