Förbered dig för kris och krig

Många vill veta vad man kan göra själv och hur man förbereder sig för en eventuell kris eller ett krig.

Det egna ansvaret vid kris och krig

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands, vår egen och våra anhörigas säkerhet. Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå.

Kommer det att bli krig i Sverige?

Försvarsmakten säger att ett väpnat anfall mot Sverige inte kan uteslutas, men att risken är liten och att hotet mot Sverige inte förändrats den senaste tiden.

Det finns andra sätt att skada vårt land på, till exempel genom falska rykten eller cyberattacker som slår ut viktiga funktioner.

Saker du kan göra och fundera över är exempelvis att vara källkritisk, och hur du och din familj klarar er vid en kris. Att göra något konkret är också bra – som att skaffa en krislåda. Det minskar oro och gör att vi tillsammans får en bättre beredskap. Prata om det.

Här kan du läsa mer om hur du förbereder dig

Nedan hittar du länkar till Myndigheten för samhällskydd och beredskap, Krisinformation.se och Lilla krisinfo.se. På deras sidor och i broschyren Om krisen eller kriget kommer hittar du bra information om hur du förbereder dig på bästa sätt, bland annat vad som behöver finnas med i en krislåda.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer (MSB) Länk till annan webbplats. - finns på flera språk

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Lilla.krisinformation.se Länk till annan webbplats. - information riktat till barn

Var hittar jag skyddsrum i Lidköpings kommun

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. På MSB:s webbplats får du veta mer om var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem. Kartan visar hela Sverige så du behöver söka upp Lidköpings kommun eller den plats du befinner dig på.

Skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se