Styrdokument, policys och riktlinjer

Som förtroendevald i Lidköpings kommun omfattas du av ett flertal styrdokument, policys och riktlinjer. Det betyder att du som förtroendevald förväntas föregå med gott exempel och följa dessa.

På sidan Författningssamling, styrande dokument Länk till annan webbplats.listas ett antal styrdokument, policys och riktlinjer som du i ditt uppdrag kan förväntas bli berörd av. Har du frågor kring dessa eller saknar något, kontakta din nämndsekreterare.

Styrdokument

Strategisk plan och budget Länk till annan webbplats.är det viktigaste styrdokumentet för kommunens nämnder och bolag. Nämndens ansvarsområde regleras av ett reglemente Länk till annan webbplats. som beslutas av kommunfullmäktige. Vissa av nämndens ansvar kan delegeras enligt gällande delegationsordning Länk till annan webbplats..

Policys och riktlinjer

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se