Arvoden och ersättningar

Som förtroendevald i Lidköpings kommun har du rätt till arvode och ersättningar enligt arvodesbestämmelserna som kommunfullmäktige beslutat om. Här hittar du arvodesreglementet. Pdf, 208.2 kB.

Sammanträdesarvode
Registrering av sammanträdesarvoden administreras av din nämndsekreterare. Du behöver alltså inte själv ansöka om det.

Förrättningsarvode
Ansökan om förrättning sker på nästkommande sammanträde i din nämnd. Du fyller i blanketten som skickas runt under mötet och godkännande av förrättningen sker under mötet.

Förlorad arbetsinkomst
Ersättning för förlorad arbetsinkomst motsvarar ett faktiskt löneavdrag kopplat till tjänstledigheten. Detta ska i efterhand vid efterfrågan kunna styrkas genom lönespecifikation eller motsvarande.

Intyget Pdf, 27 kB. lämnas till löneenheten. Observera att intyget måste lämnas in på nytt årligen samt om din lön eller arbetsförhållanden ändras. Om du vill begära ersättning för förlorad arbetsinkomst använder du pmobile på din iPad: https://pmobile.lidkoping.se/pmobile Länk till annan webbplats.

Ersättning för resor och utlägg
Om du vill begära kilometerersättning för resor i samband med ditt nämndssammanträdes använder du pmobile på din iPad: https://pmobile.lidkoping.se/pmobile Länk till annan webbplats.

Utbetalning

Ersättning utbetalas den 27:e varje månad. Om ansökan lämnas in senast den 10:e betalas ersättningen normalt sett ut samma månad, annars kommer den nästkommande månad. Lämnar du in din ansökan senare än den 10:e kan vi inte garantera att ersättningen betalas ut innevarande månad.

OBS! Du kan inte ansöka om ersättning som avser sammanträden/förrättningar som ligger mer än 4 månader tillbaka i tiden från ansökningsdatum.

Kontaktuppgifter löneenheten:
Telefon 0510-77 65 00 (vardagar kl. 10.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se