Topplacering för Lidköping i Årets Superkommun även 2024

I tuff konkurrens med Piteå, Varberg, Ystad och Åre hamnar Lidköpings kommun på en tredje plats i Årets Superkommun! Det är i kategorin ”Mindre kommuner och landsbygdskommuner” som Lidköpings kommun nu får en topplacering för tredje året i rad.

Det var under den pågående Almedalsveckan på Gotland som vinnarna i total tre kategorier presenterades och Lidköpings kommun placerade sig på en bronsplats.

Det här känns fantastiskt bra! Att nu för tredje gången hamna i toppen är ett verkligt kvitto på att Lidköpings kommun levererar tjänster med god kvalitet men också är attraktiv som plats. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare och samarbetspartners som gör det här möjligt, säger kommundirektör Ulrika Strandroth Frid.

Det är 146 sammanvägda mätpunkter i 17 kategorier som tillsammans tydligt visar att den verksamhet som varje dag sker i Lidköpings kommun resulterar i utmärkelsen Årets Superkommun 2024. Syftet är att belysa kommuners utveckling och förmåga att möta framtida utmaningar. Fokus ligger på det som faller under kommunernas ansvar, exempelvis skola, äldreomsorg och den kommunala ekonomin. Störst vikt ges mätvärden av hög kvalitet där kommunerna själva har störst möjlighet att påverka. Måtten beräknas oftast med flerårsgenomsnitt då mindre kommuners värden kan variera kraftigt år till år. Förändringar vägs även in för att premiera de kommuner som har en positiv utveckling.

Det här är oerhört glädjande och bådar gott för framtiden. Vi kommer från ett besvärligt ekonomiskt läge i Sveriges kommuner, vi ser nu en ljusning vid horisonten och märker att intresse för investerare, byggare och att företag åter igen börjar planera och satsa på nyetableringar. Det är mycket positivt och Lidköping har mycket att erbjuda den som vill flytta hit eller etablera en verksamhet. Vi vet sedan länge att vi även har en urstark position som besöksmål för turister.

Att vi är i toppen bland Sveriges kommuner i vår kategori för tredje året i rad är också viktigt utifrån ett skaraborgsperspektiv. Vi hjälps åt på många sätt utifrån att bygga Skaraborg starkt och att vi levererar på den här nivån är efter år har samtliga kommuner i vårt närområde nytta av, säger Bertil Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Vad innebär det att Lidköping är Superkommun 2024?

I samband med Almedalsveckan hamnar Lidköpings kommun på en brons-plats i Årets Superkommun 2024 i sin klass. Men vad är superkommun och vad innebär det för Lidköping? Kommundirektör, Ulrika Strandroth Frid reder ut begreppen.

Vad är Årets Superkommun?

- Det är en utmärkelse som tidskriften Dagens Samhälle årligen delar ut och syftet är att belysa kommuners utveckling och förmåga att möta framtida utmaningar. Fokus ligger på det som faller under kommunernas ansvar, exempelvis skola, äldreomsorg och den kommunala ekonomin. Störst vikt läggs på det som kommunerna har egen rådighet över.

Hur mäter man vem som vinner?

Numera ingår 146 mätvärden fördelat över 17 kategorier och Lidköping hamnar alltså som trea i kategorin ”Mindre kommuner och landsbygdskommuner”. Det finns ingen jury. Det är i stället statistiken som får tala.

Statistiken som ligger till grund för mätning och poängsättning kommer till största delen från Kolada, som är en öppen databas för jämförelse av kommuner och regioner. Man plockar också in mätvärden från SCB, Skolverket och Svenskt Näringsliv. Man kan läsa mer om detta på Dagens Samhälles hemsida.

Vad innebär det för Lidköping att vi blivit utnämnd till Årets Superkommun?

- I och med denna utmärkelse så hamnar vi i blickfånget och får en offentlig bekräftelse på att vi är på rätt väg. Det ökar naturligtvis attraktiviteten för Lidköping som kommun, att etablera verksamhet, bygga och bosätta sig här. Det hjälper oss också att ytterligare fokusera på att nå våra mål. Detta gäller inte minst arbetet med ett växande näringsliv och etablering av företag. Något som är en förutsättning för vår fortsatta utveckling. Särskilt hedrande är det ju att hamna topp tre för tredje gången.

- Vi vill ju vara ett välkomnande och hållbart Lidköping och vi är väldigt stolta över förmånen att få ha en skola i framkant, ett rikt kultur- och fritidsliv, en äldre- och social omsorg av hög klass och tydliga ambitioner för att ytterligare utveckla Lidköping för nya etableringar och ett attraktivt näringsliv.

Vad händer nu?

- Vi arbetar på enligt vår plan. Planering pågår för nya etableringar, nya bostäder, nytt badhus och nytt reningsverk. Lantmännens satsning på utvinning av ärtprotein är en jätteviktig etablering som stärker det skaraborgska ”livsmedelsklustret” Vi har ju redan exempelvis Arla, Fazer, Dafgård och mängder av viktiga aktörer inom den här sektorn. I kommunen arbetar vi nu efter vårt nya styrkort och budgeten för 2025 som just antogs av kommunfullmäktige ger tydliga inriktningar för vidare utveckling av kommunen. Vi kommer självklart också att arbeta med att förmedla bilden av superkommunen Lidköping och vi har just precis även fått vårt nya platsvarumärke på plats!

- Utmärkelsen är ett fint kvitto på kvaliteten inom kommunens verksamheter och den kompetens som finns bland personalen och utmärkelsen tillhör alla medarbetare och alla kommunens invånare. Vi ska vara stolta över det vi skapar tillsammans, avslutar Ulrika.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se