Anställningsgaranti för nyutbildade undersköterskor

Vi erbjuder anställningsgaranti till dig som studerat till undersköterska på De la Gardiegymnasiet eller Campus västra Skaraborg.

Anställningsgarantin gäller tillsvidareanställning med 100 % sysselsättningsgrad inom äldreomsorgen i Lidköpings kommun. Garantin börjar gälla om du påbörjar din utbildning till undersköterska hösten 2024.

Hur går det till?

Erbjudandet gäller från att slutbetygen är utfärdade och två månader framåt. Placering sker utifrån verksamheternas behov men det finns möjlighet att lämna önskemål. Provanställning kan komma att tillämpas.

För att ta del av erbjudandet behöver du:

  • läst Vård- och omsorgsprogrammet på De la Gardiegymnasiet eller Vård- och omsorgsutbildning på Campus västra Skaraborg och har fullgjord yrkesexamen.
  • godkänd praktik samt att handledaren skriftligen angett att du uppnått målen för praktiken. Det gäller för samtliga praktiker. Ett så kallat APL-dokument ska uppvisas.
  • kunna uppvisa intyg för skyddad yrkestitel undersköterska.
  • ha arbetsförmåga för vård och omsorgsarbete.
  • få arbeta i Sverige.
  • kunna arbeta under tidsintervallet klockan 06:00-22:00 alla dagar i veckan.
  • ha cykelvana och/eller B-körkort (automat eller manuell växellåda).

Vård- och omsorgsutbildningar i Lidköping

Läs om Vård- och omsorgprogrammet på De la Gardiegymnasiet eller Vård- och omsorgsprogrammet på Campus västra Skaraborg.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se