Trädgårdsbyn Vinninga - Varavägen/Maskrosvägen

Ett nytt bostadskvarter växer fram i Vinninga.

Information om projektet

Trädgårdsbyn i Vinninga är ett nytt bostadsområde som nu byggs ut. Den nyligen antagna detaljplanen möjliggör för ett 70-tal nya bostäder med trädgårdsstaden som förebild. Bebyggelsen är småskalig och med ett finmaskigt gatunät, tydliga kvartersgränser och avgränsade parkmiljöer. Bostadskvarteren byggs ut och säljs av Lyckobohus och GBJ Bygg.

Kontaktuppgifter till exploatörer

Lyckebohus Lukas Hjälm Tfn. 073-860 08 81 lukas@lyckebohus.se info@lyckebohus.se GBJ Bygg Kerstin Andersson Sälj/projektkoordinator Tfn. 072-644 48 22 kerstin.andersson@gbjbygg.se

Projektskede

Arbetet med gator och vägar påbörjades i oktober 2023 av kommunens upphandlade entrepenör Svevia. Bostadsbyggnationen planeras att startas våren 2025.

Det symboliska första spadtaget togs av Gustav Edvinsson, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen (S), Fredrik Lundvall, projektchef Svevia och Pär Johnson, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen (L).

Kontakt

Ann Janzon

Titel: Exploateringsingenjör

Enhet: Samhälle

E-post: ann.janzon@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se