Framnäs strandpark

Kvinna med badring under armen går över gata

Fritt fram till Framnäs strandpark

Den 11 juni inviger vi Framnäs strandpark för alla som längtat efter ett mer sjönära liv. Här välkomnas alla badsugna till en helt ny sandstrand. En vacker strandparksmiljö med bryggor och spångar bjuder in både unga som gamla till upptäcktsfärder och stunder för rekreation.

Program 11 juni

17.00 Framnäs strandpark invigs av Bertil Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande
17.30 Underhållning med Lidköpings barnfavoriter Jecko & Jessie
18.15 Glass till alla barn! (Så långt lagret räcker)

Utöver detta bjuder vi på en rad olika aktiviteter, bland annat kan du upptäcka naturen med Vänermuseet vid upplevelsestationen Hållplats Vänern. Provsitt maskinerna som bygger Framnäs Strandpark, testa kajak, lek på den nya fina stranden och ta ett dopp i det blå!

Jecko och Jessie

Mellan klockan 17.00 - 19.00 blir det många roliga aktiviteter:

Upptäck naturen med Vänermuseet vid upplevelse-stationen Hållplats Vänern

Besök Hållplats Vänern, en mobil upplevelse-station, som under invigningen finns på plats i strandparken. Tillsammans med museets pedagoger lär vi oss mer om vår fantastiska närmiljö vid Vänern.

Dessutom håller Vänermuseet öppet till kl. 19.00, fri entré för alla!

Skapa konstverk till strandparken tillsammans med Ann Wiklund

Under invigningen kan alla som vill vara med och skapa ett gemensamt konstverk till strandparken. Vi målar på varsin kakelplatta, som sedan kommer att sättas samman till ett stort konstverk. Aktiviteten leds av Ann Wiklund, keramiker och konstnär som bor i Rackeby utanför Lidköping.

Prova på skejt

Från kl 16.00 och framåt kan alla som vill prova på skate i skateparken. Bräda finns att låna, ta med hjälm! Det finns också en kiosk öppen i skateparken under invigningen.

Prova på kajak

Testa att paddla kajak med Kayakomat Lidköping! Ta en kort prova-på tur vid stranden och upptäck strandparken från vattnet. Flytvästar finns att låna.

Spana in stora maskiner

För att bygga Framnäs strandpark behövs många stora maskiner som gräver, lyfter och lastar. Gänget som bygger strandparken har ställt upp några av alla coola maskiner som används vid bygget, som till exempel hjulgrävare, dumper och teleskoplastare och du som besökare får möjlighet att kliva upp i fordonen och testa på känslan!

Snacka Framnäs

Representanter från Lidköpings kommun finns på plats och berättar gärna mer om Framnäs strandpark och kommande satsning Framnäs bostäder.

Grabba en burgare från Schlätta!

Schlätta burgers finns på plats med sin foodtruck från kl.16.00, så passa på att köpa dig en riktigt god och lokalproducerad hamburgare.

Hållplats Vänern

Service på området

Parkering

Du parkerar lättast på Läcköparkeringen vid IP Framnäs och Vänermuséet. Det finns 270 parkeringsplatser samt 68 långtidsparkeringsplatser. Parkeringen ligger ca 300 meter från strandparken.

Du kan också parkera vid småbåtshamnen där det finns 70 parkeringsplatser. Parkeringen ligger ca 250 meter från strandparken.

Det finns flera cykelparkeringar inne i parken. Lådcyklar och mopeder parkeras med fördel på den stora grusytan mellan Framnäsbadet och fotbollsplanerna i direkt anslutning till parken.

Handikappanpassad parkering färdigställs sommaren 2025.

Toaletter och omklädningsrum

Från 5 juli 2024 finns det WC och handikappanpassad WC.
I samband med att långbryggan färdigställs till sommaren 2025, kommer omklädningsrum byggas på bryggan.

Tillgång till dricksvatten

Vattenkran med dricksvatten finns i anslutning till toalettbyggnaden, som är klar den 5 juli 2024.

Restaurang & kiosk

Närmsta kiosk finns på Framnäsbadet och Kronocamping. Café och restaurang finns vid Småbåtshamnen och Kronocamping.

Sopor och avfall

Det finns en avfallscontainer i hörnet av Framnäsbadet och den gamla konstgräsplanen, där vi önskar att alla sopor slängs. Under 2024 har vi endast möjlighet att hantera allt avfall som restavfall. Till sommaren 2025 kommer det finnas möjlighet att sortera avfall.

Livräddningsutrustning

Livräddningsutrustning finns i strandparken.

Badvattenkvalitet

Klicka här för att komma till aktuell information kring alla badplatser i Lidköping. Länk till annan webbplats.

Flygbild över strandparken april 2024

Frågor och svar

Får man ha med sig hund på stranden?

Det är hundförbud på stranden under badsäsongen, maj – september.

Finns det beachvolleynät på stranden?

Nej. Närmsta beachvolleynät finns på Kronocamping, ca 30 m från strandparken.

Vart kommer sanden ifrån?

Råda

Får man tälta på stranden?

Nej

Finns det lekplats?

Nej, men det finns lekskulpturer som man får klättra på i parkområdet.

Kan man bada från brygga?

Från den 5 juli 2024 kommer det gå att bada ifrån trädäcket.
Långbryggan ute på piren färdigställs sommaren 2025.

Får man lägga in till med båt vid stranden?

Nej

Finns det grillplatser i strandparken?

Ja, det finns två grillplatser. En vid väderskyddet och en i området som ansluter mot Kronocamping.

Hur har ni kompenserat för vadarfåglar och fisk?

Vi anlägger en kompensationsyta för vadarfåglar och fisk utanför den spång som förbinder Lockörns hamn och gräsytan vid Villabadet. Under hösten 2022 har grävarbeten och anpassning av markhöjder skett. Under 2023 till 2025 kommer arbete ske i omgångar för att anpassa och justera området så att miljön blir så naturlig som möjligt för vadarfåglar och fisk. En del av anpassningen till vadarfåglar är nedtagning av sly och träd som skett vid Lockörns hamn. I projektet har också en upprensning av grenar och stubbar gjorts på ytan innanför spången.

Vilka regler gäller för cykelfartsgata?

I strandparken finns det en cykelfartsgata som innebär särskilda trafikregler. På denna gata är cykeln prioriterad. Man får inte parkera på gatan, hastighetsbegränsningen är 30 km/h och förare av motorfordon ska anpassa hastighet och körsätt till cykeltrafiken på gatan

Om du ser skylten med ett rött streck över, så betyder det att cykelgatan upphör. Den kan till exempel upphöra och övergå i en vanligt gång- och cykelbana, där man inte alls får köra bil.

cykelfartsgata

Tillgänglighet

Finns det trappor i området?

Ja

Finns det ramp med ledstång ner i vattnet?

Ja, det finns en badramp från trädäcket ned till vattnet.

Är det hårdgjord yta ner till stranden?

Ja, vid trädäcket.

Finns det handikappanpassad toalett?

Från 5 juli 2024 finns det HWC.

Finns det handikappanpassad parkering?

Nej, inte i nuläget. Handikappanpassad parkering färdigställs sommaren 2025.

Vattenpark

Lägesrapport

Följ utvecklingen och ta del av aktuell lägesrapport från byggnationen från vår byggentreprenör NCC Öppnas i nytt fönster.

Strandpromenad, sandstrand och strandpark klar juni 2024

Arbetet pågår för fullt och genom hög produktivitet, bra planering och ett bra samarbete kommer strandpromenaden, sandstranden och Framnäs strandpark att öppnas redan sommaren 2024, det vill säga ett år tidigare än beräknat. Piren och långbryggan planeras vara klart sommaren 2025.

Vision och målsättning

En strandpromenad som löper längs en ny strandlinje från bollplanen i väster till småbåtshamnen i norr och vidare ut på piren. På strandpromenadens norra sida skapas en ny sandstrand och på den södra Framnäs strandpark. Närmast småbåtshamnen skapas en torgyta där det planeras för en framtida servicebyggnad innehållande omklädningsrum toaletter och eventuellt även café/restaurang.

Exempel på hur Framnäs strandpark kan komma att se ut.

Framnäs strandpark är tänkt att anläggas genom en omfördelning av befintliga massor för att skapa vattenspeglar och parkmark för rekreation. I strandparken är ambitionen att bevara Vänerns flora och fauna och på så sätt stärka kopplingen mellan Vänern och Vänermuseet och ge museibesökarna en parkupplevelse. Konsekvenserna blir en förändrad miljö men stärkt i det kulturella sammanhanget.

Långbrygga

Exempel på hur långbryggan kan se ut.

Pirarmarna som omsluter Framnäs småbåtshamn ändras så att ett nytt läge för öppning mot Kinneviken erhålls där det teoretiskt är mindre risk för igenslamning av bottensediment. Ändringen gör också att antal båtplatser ökar. En långbrygga anläggs ut från pirarmen som medger bad på djupare vatten.

Offentlig konst i Framnäsområdet

En del av projektet med strandpromenaden är den offentliga konsten.

Nu står det klart att det blir konstnären Eva Hild som kommer att ansvara för den konstnärliga gestaltningen som ska placeras längst ut på piren vid Framnäs nya strandpromenad. Evas konstverk Hold tar avstamp i det omkringliggande landskapet. Det hänvisar till Lidköpings gamla cisterner såväl som den runda keramiska formen från stadens karaktäristiska porslinstillverkning. Det nya landmärket kommer att invigas sommaren 2025.

Läs mer om hur processen att välja ut vår offentliga konst går till.

Visionsbild på konstverket "Hold".

Bakgrund till projektet

2022

I februari månad 2022 tog Kommunfullmäktige beslut om start av genomförande och tisdagen den 22 mars 2022 sattes spaden i sanden för Lidköpings nya strandpromenad med vattenpark, långbrygga och ombyggd pir.

2021

Tidigt i arbetet med att planera genomförandet av detaljplanen bedömdes projektering och genomförandet som komplext, med bland annat markarbete i vatten, med flera osäkerheter som riskerar att fördyra projektet avsevärt. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om att genomföra arbetet enligt Partneringmodell, där en entreprenör tidigt knyts till projektet och tillsammans med kommunen genomför projektering och kalkylering inför beslut om byggstart. NCC upphandlades i början av 2021.

Tillsammans med NCC bildade kommunen sedan en projekteringsgrupp som i tät dialog med övriga projektdeltagare uppdaterade underlaget från detaljplanen. Projektering- och bygghandlingar har förfinats succesivt och landade slutligen i en exploateringskalkyl på 210 mnkr. Av dessa pengar går 73,8 till Strandpromenaden, 81,5 till Pir och bryggor, 34,6 till vattenparken, 10,3 för omläggning av dagvatten samt 9,8 i kompensationsåtgärder för vadarfåglar och fisk.

Det sist nämnda beloppet kommer utmynna i en damm för vadarfåglar vid gräsudden öster om Villabadet i Tofta, samt en fisksjö för småfisk vid Tofta småbåtshamn. Detta i enighet med Mark- och miljödomstolens dom gällande kompensationsåtgärder från juni 2020.

2020

Kommunfullmäktig beslutade i mars 2020 att anta detaljplan för området och i samband med antagandet av detaljplan beslutade Kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta vidare med detaljprojektering, etappindelning, tidplaner och exploateringskalkyl.

Kontakt

Ronnie Hollsten

Titel: Projektledare

Enhet: Samhälle

E-post: Ronnie.Hollsten@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se