Sammanträdesdagar 2023 för nämnderna i Lidköpings kommun

Här hittar du ordinarie sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar.

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • 27 februari
 • 27 mars - INSTÄLLT
 • 24 april C)
 • 29 maj
 • 19 juni F)
 • 25 september
 • 30 oktober H) Sammanträdet börjar klockan 10:00
 • 27 november Sammanträdet börjar klockan 18:15
 • 18 december Sammanträdet börjar klockan 18:15

H) Delårsrapport 2 SPB 2024-2026

C) Årsredovisning 2022

F) Delårsrapport 1

Kommunstyrelsens sammanträden

 • 18 januari B)
 • 8 februari
 • 1 mars K)
 • 8 mars D)
 • 15 mars I)
 • 5 april C)
 • 10 maj
 • 31 maj F)
 • 6 september
 • 11 oktober H)
 • 8 november
 • 29 november

B) Konstituerande
H) Delårsrapport 2 SPB 2024-2026
C) Årsredovisning 2022
I) Beredning årsredovisning
D) Inriktningsbeslut SPB 2024-2026
F) Delårsrapport 1
K) Dialogdag (nämndernas ordf. och 2:e vice ordf i nämnderna kallas)

KS information

 • 23 augusti
 • 20 september
 • 25 oktober
 • 15 november

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden

 • 26 januari A)
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 3 maj E)
 • 17 maj
 • 23 augusti
 • 6 september
 • 27 september G)
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 29 november J)

A) Beredning styrkort
G) Uppföljningsberedning delårsrapport 2
E) Beredning SPB 2024-2026
J) Beredning investeringar 2024-2033
Övriga nämndssammanträden publiceras senare

 • 13 januari
 • 17 januari
 • 7 februari
 • 7 mars
 • 11 april
 • 11 maj
 • 15 juni
 • 7 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 12 december

 • 1 februari
 • 23 februari
 • 28 mars
 • 27 april
 • 30 maj
 • 22 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 30 november

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11maj
 • 15 juni
 • 7 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 14 december

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 30 mars
 • 27 april
 • 1 juni
 • 31 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 30 november

 • 7 februari
 • 7 mars
 • 11 april
 • 9 maj
 • 20 juni
 • 5 september
 • 3 oktober
 • 7 november
 • 12 december

 • 30 januari (måndag)
 • 28 februari
 • 4 april
 • 2 maj
 • 13juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 31 oktober
 • 5 december

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 15 juni
 • 4 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 14 december

 • 19 januari
 • 23 februari
 • 30 mars
 • 27 april
 • 1 juni
 • 28 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 30 november

 • 10 januari
 • 24 januari
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 13 juni
 • 29 augusti
 • 19 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 12 december

 • 17 januari 13.00-15.00
 • 21 februari 13.00-15.00
 • 21 mars 13.00-15.00
 • 18 april 13.00-15.00
 • 16 maj 13.00-15.00
 • 5 juni 13.00-15.00
 • 22 augusti 13.00-15.00
 • 12 september 13.00-15.00
 • 17 oktober 13.00-15.00
 • 14 november 13.00-15.00
 • 5 december 13.00-15.00

Välfärdsnämnden, klockan 08:30 till cirka 15:00

 • 2023-01-02
 • 2023-02-02
 • 2023-03-09
 • 2023-04-13
 • 2023-05-11
 • 2023-06-08
 • 2023-09-07
 • 2023-09-21 (informationsmöte)
 • 2023-10-05
 • 2023-10-26 (informationsmöte)
 • 2023-11-09
 • 2023-11-30 (informationsmöte)
 • 2023-12-14

Välfärdsnämndens arbetsutskott, klockan 08:30 till cirka 12:00

 • 2023-01-12 (individärenden)
 • 2023-01-19
 • 2023-02-09 (individärenden)
 • 2023-02-23
 • 2023-03-16 (individärenden)
 • 2023-03-30
 • 2023-04-20 (individärenden)
 • 2023-04-27
 • 2023-05-17 (individärenden)
 • 2023-05-25
 • 2023-06-22 (individärenden)
 • 2023-08-10 (individärenden)
 • 2023-08-24
 • 2023-09-14 (individärenden)
 • 2023-10-12 (individärenden)
 • 2023-11-16 (individärenden)
 • 2023-12-21 (individärenden)

 • 30 januari
 • 6 mars
 • 12 april
 • 5 maj
 • 4 september
 • 11 december

29 augusti
7 november
19 januari 2024
22 mars 2024
12 juni 2024

4 maj
23 oktober

Kommunens revisorer träffas tolv gånger per år. Datum uppdateras inom kort.

Krisledningsnämnden aktiveras när de är en kris och har inga inplanerade dagar.

Pensionärsrådet, kl. 10:00 till cirka 12:00:

 • 2023-03-23
 • 2023-06-01
 • 2023-10-19
 • 2023-12-07
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

 

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se