Skaffa laddstation för elbil

Är du intresserad av att skaffa en laddstation för elbilar till villan, företaget eller kanske till bostadsrättsföreningen? Eftersom elbilar inte genererar några avgaser när de används är de positiva både ur miljö och hälsosynpunkt. Dessutom är de tystare än vanliga bensinbilar.

Innan man installerar en laddstation finns det lite frågor som behöver klaras ut:

Vem betalar för vad?

Beroende på vilka aktörer som är inblandade ser ägarbilden olika ut. Det första som behöver göras innan inköp av en laddstation är att de inblandade kommer överens om vem som ska betala för elen, vilka som ska finansiera själva laddstationen och vem som ska sköta drift och underhåll av den. Ska den som laddar sin bil betala för laddningen och isåfall hur ska betalningen ske? Betallösningar byggs ofta in vid tillverkningen av laddstationen så därför är det bäst att reda ut det innan den köps in.

Vilken typ av laddning?

Man kan välja på normalladdning (cirka 8 timmar laddtid), semisnabbladdning (cirka 2 timmar laddtid) eller snabbladdning (cirka 30 minuters laddtid). Ju kortare laddningstid för fordonet desto dyrare investeringskostnad. Ska man installera en laddstation vid hemmet är normalladdning det vanligaste alternativet då bilen ofta står och laddar över natten.

Vilken kontakt?

En laddkabel kan ha olika kontakter i endera ändar och när det gäller den kontakten som ska kopplas till fordonet finns det lite olika varianter på marknaden idag. Typ 2-kontakten är standard inom EU för normalladdning då växelström används och CCS-kontakten är standaren för snabbladdning då likström används. Vid semisnabbladdning kan båda kontakterna användas beroende på om det är växel- eller likström som laddar.

Placering och utformning?

Är placeringen tillgänglig för de som stationen är avsedd för och räcker det befintliga elnätet till? Här kan elnätsägaren behöva kontaktas. I vissa fall kan även bygglov behövas. Lidköpings kommun kräver inget bygglov för själva laddstolpen men tillkommer det andra saker som till exempel skyltar och väderskydd behöver bygglovshandläggare kontaktas för bedömning.

Vilken säkerhetsnivå ska laddstationen ha?

För laddning av elfordon finns fyra säkerhetsnivåer mode 1, 2, 3 och 4. Mode 4 är högsta säkerhetsnivån och ska vara standard vid snabbladdning.

När dessa frågor är utredda kan leverantör kontaktas. Det finns flera återförsäljare av laddinfrastruktur i Sverige, vissa som sköter både upphandling och installation och andra som endast sköter tillverkningen av stolparna. Ta reda på vilken upphandlingsform som ska användas och begär sedan in offerter från flera återförsäljare för att jämföra pris och utbud. Är det en laddstolpe det handlar om så kan det även vara aktuellt att beställa el med rätt styrka till platsen, teckna abonnemang hos nätbolag och upphandla eventuella markarbeten så som att gräva ner ett betongfundament. Om inte montering och installation ingår i försäljningspriset bör även en behörig elektriker anlitas för själva el-installationen.

När det gäller att installera en laddbox som är vanligt för villor är det lite enklare eftersom denna vanligtvis sätts upp på en vägg i anslutning till fordonets parkering. De flesta modeller går att ha både inom- och utomhus.

 

Skattereduktion för grön teknik

Från och med 1 januari 2021 kan en privatperson få skattereduktion när hen installerar grön teknik. Skattereduktionen ges för kostnader för arbete och material.
Övriga kostnader som resor, utrustning och administration ska kunden betala i sin helhet.

Installation av laddningspunkt till elfordon

 • Skattereduktion ges med högst 50 procent av kostnaden för arbete och material.
 • Laddningspunkten ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad.
 • Laddningspunkten ska ha med minst de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i
  1. standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2
  2. standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo.

Ej godkänt

 • Installation av laddningspunkter som används av flera hushåll.
 • Mobila laddningspunkter.
 • Andra standarder för anslutning än ovan angivna.
 • Övriga kostnader i samband med installationen, exempelvis för frakt, resor, maskiner och projektering.
 • Återställningsarbete efter installation.

Arbeten som ger rätt till skattereduktion för grön teknik

Så fungerar skattereduktion för grön teknik

Räkna ut skatt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: