Om Wennerbergskolan

Den 7 mars lämnade Sektor bildnings ledningsgrupp över en idé till bildningsnämnden gällande Wennerbergskolans lokaler och verksamhet. 

Wennerbergskolan

Vi bedömer att Wennerbergskolan inte är en optimal skolmiljö för årskurs 1-6, samtidigt som vi ser att vi har plats för fler elever på närliggande skolor. Jag förstår att förslaget väcker känslor och vill förmedla att vi arbetar med att kunna ge svar på de frågor som uppstår. säger Pär Arvidsson Fäldt, chef Sektor bildning.

Om förslaget går igenom planeras ett skolval under våren 2023 och elever och lärare kan börja på sina nya skolor höstterminen 2023. Mer information kommer fortlöpande. Berörd personal, vårdnadshavare och fackliga organisationer har fått information och kommer att vara delaktiga i omställningen på olika sätt. Förskolans verksamhet omfattas inte av eventuella förändringar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: