Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Vi söker säkerhetssamordnare!

Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS) är en gemensam räddningstjänst för kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. Sedan 2016 är arbetet med kommunernas krisberedskap enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap organiserat hos RVS. Två säkerhetssamordnare arbetar gemensamt med de fyra medlemskommunerna. En säkerhetssamordnare går nu vidare till andra arbetsuppgifter och därför söker vi en Säkerhetssamordnare.

Som säkerhetssamordnare får du möjlighet att arbeta både operativt och strategiskt och du har en samordnande roll för krisberedskapen. Du är kontaktperson för frågor inom säkerhetsområdet gentemot de olika kommunledningarna.

Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bli de som tillhör Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) och området civilt försvar. Du ska kunna skapa struktur och systematik i säkerhets- och krisberedskapsarbetet samt ge stöd och råd till chefer och förvaltningsledningar. Därutöver tillkommer att delta i olika mötesformer i de olika kommunerna.

Läs mer och sök härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2018-03-22

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se