Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Signal före VMA

Måndag 2019-03-04 sker årets första test av VMA-signalen (Viktigt Meddelande till Allmänheten). Räddningstjänsten har fått en del frågor om en annan signal som hörs i området Östra Hamnen i Lidköping strax innan VMA-signalen. Denna signal är en lokal varningssignal gällande Lantmännens Gödselterminal.

För att tidigt varna personer som befinner sig i riskområdet, om att en allvarlig olycka med farliga ämnen har inträffat vid Lantmännens Gödselterminal, har verksamheten upprättat ett lokalt varningssystem. Detta varningssystem består av kraftig pendlande ljudsignal tillsammans med blinkande lampor och skyltar som upplyser om att inte beträda området vid larm. Detta varningssystem kan aktiveras av verksamheten eller av räddningstjänsten. Det lokala varningssystemet provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 14.50. Detta prov sker i direkt anslutning till att VMA-signalen testas klockan 15.00.

När Gödselterminalens sirener ljuder ska personer som befinner sig inom det avspärrade området inrymma, dvs. hålla sig inomhus med stängda fönster och dörrar. Om ventilation i byggnaden kan stängas av ska detta göras. Personer som befinner sig utanför 300 meters radie ska inte beträda området.

Läs mer om Lantmännens Gödselterminalöppnas i nytt fönster

Läs mer om VMAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sidan publicerad 2019-02-28

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se