Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Nya tillståndsmängder

Från och med den 1 oktober 2013 gäller delvis nya tillståndsmänger för hantering av brandfarliga varor. Hantering som inte har behövt tillstånd enligt tidigare regler har ett år på sig att anöka om tillstånd enligt de nya tillståndsmängderna.

Förändringarna innebär bl.a. följande:

  • Nya definition av publik verksamhet innebär att fler verksamheter omfattas av tillståndskravet.
  • Hantering vid byggarbetsplatser, reparationsarbeten och tillfälliga publika arrangemang omfattas av tillståndskravet.
  • Verksamheter där brandfarlig gas bildas som biprodukt t.ex. vid reningsverk och deponier omfattas av tillståndskravet.
  • Verksamheter som bara hanterade aerosoler behövde tidigare inte tillstånd. Dessa verksamheter omfattas nu av tillståndskravet om nya tillståndsmängder överskrids.

Läs de nya föreskrifternaPDF

Sidan publicerad 2013-10-01

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se