Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Eldningsförbud 2020-06-15

Från och med idag kl. 15:00 råder eldningsförbud inom kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. Beslutet om eldningsförbud har fattats med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Förbudet gäller eldning i skog och mark utanför samhällens bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviterer som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen såsom ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar, etc. Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Förbudet gäller från och med 2020-06-15 klockan 15:00 och gäller fram till dess att beslut om föreskriftens upphävande meddelas.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Räddningstjänsten Västra Skaraborg.

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Sidan publicerad 2020-06-15

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se