Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Brand i byggnader 2013

Under 2013 hade Räddningstjänsten Västra Skaraborg hundra insatser mot brand i byggnad. Huvuddelen av dessa inträffade i bostäder och komplementbyggnader till bostäder. De vanligaste brandorsakerna var kopplade till matlagning på spis, soteld vid eldning i eldstad och brand som startat i hushållsmaskiner/vitvaror. Vi kan konstatera att brandvarnare har räddat både liv och stora ekonomiska värden under 2013 när det gäller bostäder. Vi kan tyvärr också konstatera att det fortfarande finns bostäder där fungerande brandvarnare saknas. Glädjande är dock att många åtgärder vidtas innan räddningstjänsten kommer till platsen. Dessa åtgärder består bl.a. av att man slår av strömmen vid brand i elapparater, stänger dörrar för att förhindra brandsprining eller att man själv har försökt släcka branden.

Den näst största kategorin objekt vid brand i byggnad under 2013 hänförs till industri och kraft/värmeverk. Totalt genomfördes tjugotre insatser mot objekt i denna kategori. Brandorsakerna var i huvudsak kopplade till brandstart i utrustning och maskiner som används i produktionen. Två av bränderna hänförs dock till heta arbeten. Glädjande är att brandtekniska installationer som larm, sprinkler och brandgasventilation har fungerat på avsett sätt och bidragit till att begränsa skadorna.

De mest omfattande brandskadorna under 2013 har drabbat sådana byggnadsverk som i allmänhet har ett lågt byggnadstekniskt brandskydd d.v.s. villor, fritidshus, uthus, ladugårdsbyggnader och mindre verkstäder.

Sidan publicerad 2014-02-10

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se