Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Brand i byggnad 2017

RVS hade totalt cirka 900 larm under 2017. När det gäller kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga genomfördes 101 utryckningar till bränder och brandtillbud i byggnader. Av dessa bränder och tillbud inträffade 39 stycken i bostäder, 27 stycken i allmänna byggnader, 19 stycken i industribyggnader samt 16 stycken i kategorin övriga byggnader som bland annat innehåller ladugårdsbyggnader.

Vid vår uppföljning av bränderna kan vi se att tidig upptäckt och ett tidigt ingripande i stor utsträckning bidrar till att hålla nere brandskadorna. Det är alltså viktigt med fungerande brandvarnare och släckutrustning i bostäder samt automatiska brandlarm och släcksystem i allmänna byggnader och industrier. Av våra 101 brand i byggnad hade 36 stycken släckts innan vår ankomst till brandplatsen.

Tyvärr hade vi under 2017 tre dödsbränder i bostäder och en del andra större brandskador. De större skadorna har framför allt drabbat byggnader med låga krav på byggnadstekniskt brandskydd såsom villor, uthus och ladugårdsbyggnader. Slutlig omfattning av de 101 bränderna har registrerats enligt följande:

Brandens slutliga omfattning:‌

Inga egendomsskador

45

Slutlig omfattning begränsad till antändningsföremålet

25

Slutlig omfattning begränsad till startutrymmet

15

Slutlig omfattning flera utrymme, samma brandcell

11

Slutlig omfattning flera brandceller, samma byggnad

4

Slutlig omfattning flera byggnader

1

Sidan publicerad 2018-01-12

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se