Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Heta Arbeten

Om kursen
Heta Arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller gnistor t.ex. svetsning, skärning, lödning eller slipning. För att få utföra heta arbeten måste man vara medveten om brandriskerna och kunna hantera dessa. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att den tillståndsansvarige, utföraren och brandvakten ska vara utbildade och certifierade.

Innehåll

  • Allmänt om Heta Arbeten
  • Tillstånd - Behörighet
  • Brandfarliga varor
  • Förebyggande brandskydd
  • Släckutrustning och brandsläckning
  • Om det brinner
  • Försäkringar
  • Ansvar

Kurslängd
8 timmar

Antal deltagare
Max 20 personer per kurs
Min 12 personer

Pris
2925 kr exkl. moms/person. Fika och lunch ingår

Sidan publicerad 2018-06-11

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se