Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Brandskyddsutbildning steg 1

Om kursen
Utifrån lag om skydd mot olyckor ska varje verksamhet bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. En förutsättning för detta är att personalen har grundläggande kunskap om brandrisker, brandförlopp, brandskydd och hur man agerar i händelse av brand. Syftet med denna kurs är att ge deltagaren sådan grundläggande kunskap.

Innehåll
- brands uppkomst
- Brandförlopp
- Agerande i händelse av brand
- Systematiskt brandskyddsarbete
- Användande av handbrandsläckare och brandfilt

Kurslängd
3 timmar

Antal deltagare
Max 20 personer

Pris
Vid beställning av hel kurs 7500 kr inkl moms/kurs, Fika ingår

Tillägg: Steg 3

-Rundvandring med genomgång av verksamhetens brandskydd

Kurslängd
Cirka 1 timme

Antal deltagare
Max 20 personer

Pris
Vid beställning av hel kurs 1250kr exkl. moms/kurs


Sidan publicerad 2016-11-01

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Räddningstjänsten Växel:
Öppettider: 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Vakthavande befäl:
Telefon: 0510-77 17 19
Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se