Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Brandskyddsutbildning

Om kursen
Utifrån lag om skydd mot olyckor ska varje verksamhet bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. En förutsättning för detta är att personalen har grundläggande kunskap om brandrisker, brandförlopp, brandskydd och hur man agerar i händelse av brand. Syftet med denna kurs är att ge deltagaren sådan grundläggande kunskap. Utbildningen genomförs på er arbetsplats.

Innehåll
- Brands uppkomst
- Brandförlopp
- Agerande i händelse av brand
- Systematiskt brandskyddsarbete
- Rundvandring och praktsk övning.

Kurslängd
2,5 timmar

Antal deltagare
Max 15 personer

Pris
Vid beställning av hel kurs 5000 kr exkl. moms/kurs.


Sidan publicerad 2018-06-11

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se