Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

XR Berg och Maskin AB, bergtäkt i Grästorp

XR Berg & Maskin AB (XRBM) bedriver idag en bergtäkt cirka 3,5 km sydväst om Grästorp innerstad "Lurebergen".

Vid bergtäkten produceras bergmaterial genom borrning, sprängning och krossning. Sprängning sker vid ett fåtal tillfällen per år. Vid dessa tillfällen hanteras sprängämnen i sådana mängder att verksamheten omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallad Sevesolagstiftningen.

Information till allmänheten gällande risker vid XRBM bergtäkt i GrästorpPDF

 

Sidan publicerad 2018-10-31

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se