Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

XR Bergkross AB bergtäkt i Järpås

XR Bergkross utanför Järpås tillhör den lägre klassningen av Sevesoverksamhet. Täkten är belägen cirka 3 km väster om Järpås samhälle i Lidköpings kommun. Vid bergtäkten produceras bergmaterial genom borrning, sprängning och krossning. Sprängningen sker vid ett fåtal tillfällen per år. Vid dessa tillfällen hanteras dock sprängämnen i sådan mängd att verksamheten omfattas den så kallade Sevesolagstiftningen.

Information till allmänheten gällande risker vid XR BergkrossPDF

Sidan publicerad 2018-10-31

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se