Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Svevia AB bergtäkt i Järpås

Svevias bergtäkt i Järpås tillhör den lägre klassningen av Sevesoverksamhet.
Täkten är belägen ca 2 km väster om Järpås och ligger i ett kuperat skogsbevuxet berglandskap. Längs utfartsvägen övergår landskapet till odlingslandskap. Området ligger ca 1 km från väg 2591. Närmast belägna bostadshus ligger ca 450 meter nordost om täktområdet. Närmaste samlad bebyggelse ligger ca 2 km nordost om täkten.

Verksamheten består av avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, upplagshantering samt transporter till och från täkten.

Information till allmänheten gällande risker vid bergtäkten JärpåsPDF

Sidan publicerad 2020-06-17

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se