Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Lidköpings biogasanläggning vid Kartåsen

Vid Lidköpings biogasanläggning tillverkas metangas (Biogas) genom rötning av växtprodukter. Gasen renas, trycksätts och kyls till flytande form. Metangasen är en brandfarlig gas och vid ett eventuellt läckage i anläggningen finns risk för brand eller explosion. Vid lagring av den kylda gasen finns också en risk för köldskador i händelse av ett eventuellt läckage.

Information till allmänheten gällande risker vid anläggningen Lidköping Biogas.PDF

Läs mer om Lidköpings biogasanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lidköping Biogas
Sidan publicerad 2018-01-08

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se