Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Sevesoverksamheter

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, som omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900).

Det är mängden farliga ämnen som finns eller kan förekomma vid en anläggning som avgör om den omfattas av lagen eller inte. Anläggningarna delas in i två grupper, högre och lägre kravnivån, där anläggningarna i den högre kravnivån hanterar större mängder farliga ämnen än de i den lägre kravnivån. Anläggningarna i den högre kravnivån får därmed större skyldigheter om säkerhet och beredskap enligt lagstiftningen.

MSB är central tillsynsmyndighet enligt Sevesolagstiftningen.
Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet för Seveso-verksamheter och ska ta fram en tillsynsplan för berörda verksamheter samt upprätta ett tillsynsprogram för varje verksamhet.
Kommunen ska genomföra god fysisk planering som i möjligaste mån separerar Seveso-verksamheter från annan verksamhet.
Kommunen ska upprätta en plan för räddningsinsatser för verksamheter på den högre kravnivån.

I Lidköpings kommun finns det en anläggning som omfattas av EU:s Sevesodirektiv och som tillhör den högre kravnivån, Lantmännens gödselterminal. Övriga i menyn till vänster tillhör den lägre nivån.

Vad gör man vid en allvarlig olyckshändelse?

Vid olyckor med spridning av giftiga eller brandfarliga gaser ska man i första hand ta sig bort från det primära skadeområdet och inrymma, d.v.s. ta sig inomhus och stänga dörrar, fönster och om möjligt ventilationen. Dessa åtgärder kan påkallas av räddningstjänsten genom aktivering av varningssystemet ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA).

Om olycka inträffar vid Lantmännens gödselterminal i Östra Hamnen kan dessa åtgärder även påkallas via ett lokalt varningssystem som består av kraftiga ljudsignaler och vägskyltar med blinkande lampor som ska stoppa trafik in i riskområdet. Det lokala varningssystemet provas kl. 14:50 direkt före VMA signalen som provas kl. 15:00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Efter att VMA har aktiverats kommer vidare information om fortsatt agerande att lämnas via radio och TV. När en allvarlig olycka inträffat kan man också söka information om hur man ska bete sig via denna hemsida, via webbplatsen Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som också finns på Twitter (@Krisinformation) och Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller via Sveriges nationella informationsnummer 113 13.

Sidan publicerad 2017-12-11

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se