Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen syftar till att, i bruksskedet, upptäcka fel och brister i anläggningen för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av en brand. Kontrollen innebär en prövning av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt. I huvudsak kontrolleras att att anläggningen överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Brandskyddskontrollen innefattar hela eldningsanläggningen samt yttertak inklusive tillträdesanordningar (stegar mm). Vid brandskyddskontrollen måste vi därför ha tillträde till, inte bara utrymmet där eldstaden är placerad, utan alla delar i huset som skorstenen passerar, även vind om sådan finns.


Sidan publicerad 2016-01-21

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se