Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Brandskyddskontroll och sotning

Enligt lag om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att värmepannor och lokaleldstäder med tillhörande rökkanaler rengörs regelbundet. Denna rengöring kallas i dagligt tal för sotning. I kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga utförs sotning på entreprenad av Vara sotnings- och fastighetsservice AB.

Kommunen ska också ansvara för att eldstäder kontrolleras från brandskyddssynpunkt. Denna kontroll genomförs i form av återkommande besiktningar och kallas för brandskyddskontroll. Sedan 2016-01-01 utförs brandskyddskontrollen av räddningstjänsten.

Då du som fastighetsägare har det primära ansvaret för brandskyddet måste du anmäla sådana förändringar som kan föranleda ändring av sotnings- eller kontrollfristerna för en anläggning. Exempel på sådana förändringar är byte av bränsleslag, om en värmepanna ersatts med t ex bergvärme. Meddela även om det sker ägarbyte.

Anmälan ska göras direkt till den som utför sotning respektive brandskyddskontroll.


Sidan publicerad 2018-05-29

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se