Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor

Vid tillsynen sker kontroll av att brandskyddet håller en skälig nivå och att utrustning för livräddning finns i erforderlig omfattning. Tillsynen omfattar dels verksamhetens organisation för systematiskt brandskyddsarbete och dels anläggningens fysiska och tekniska förhållanden.

En byggnad ska ha tillfredsställande utrymningsmöjligheter och vara utformat så att risken för brand- och rökspridning inom byggnadsverket och till närliggande fastigheter begränsas. Vidare får byggnaden eller byggnadsdelar inte rasa samman allt för snabbt i händelse av brand.

Organisatoriskt handlar det om att man inom en verksamhet har ett system för att förvalta det byggnadstekniska brandskyddet och hantera de brandrisker som verksamheten ger upphov till.

Nedanstående checklistor används som underlag vid tillsyn.

Sidan publicerad 2011-06-16

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se