Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Uppföljning

En gång om året bör man göra en granskning och uppföljning av hela det systematiska brandskyddsarbetet. Vid granskningen bör man fråga sig om det gjorts några förändringar gällande byggnaden eller verksamheten som kan föranleda revidering av brandskyddsritningar, checklistor, rutiner, planer, brandskyddsorganisation etc. Man bör också kontrollera att alla planerade aktiviteter genomförts t.ex. egenkontroller eller informations- och utbildningsinsatser. Det är viktigt att de avvikelser som upptäcks vid den årliga uppföljningen åtgärdas för att på så sätt hålla liv i det systematiska brandskyddsarbetet.
Sidan publicerad 2011-06-13

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se