Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

System för egenkontroll av brandskyddet

Genom egenkontroll ska man se till att byggnadens eller anläggningens brandskydd upprätthålls över tiden och att skyddet anpassas till de verksamheter och de risker som finns inom anläggningen.

Av egenkontrollsystemet bör det framgå vad som ska kontrolleras och var kontrollerna ska utföras. Det bör även framgå hur, när och varför egenkontrollerna ska genomföras. Som underlag för detta kan man upprätta brandskyddsritningar och olika typer av checklistor.

Det är viktigt att se till att den som genomför kontrollerna har nödvändig kunskaper. Det är också viktigt att se till att det finns fastställda rutiner för uppföljning så att upptäckta brister i samband med egenkontrollen blir åtgärdade.

Inom ramen för egenkontrollsystemet bör man klargöra vilka kontroller som genomförs av fastighetsägaren och vilka kontroller som nyttjanderättshavaren ansvarar för. Idag är det också vanligt att man lägger ut vissa typer av kontroller på en extern sakkunnig firma. I dessa fall är det viktigt att se till att man, från firman, får en redovisning av vilka kontroller som genomförts och vilka brister som åtgärdats.

Det bör alltid finnas någon utsedd som har tillgång till en samlad dokumentation över genomförda kontroller. Vid fastigheter med flera hyresgäster bör det vara naturligt att fastighetsägaren åtar sig uppgiften att sammanställa dokumentation över genomförda kontroller.

Sidan publicerad 2011-05-20

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se