Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Rutiner för utrymning och agerande i händelse av brand

En räddningsinsats i händelse av brand börjar inte när räddningstjänsten kommer till platsen utan börjar när branden upptäcks. Den eller de personer som upptäcker branden kan genom sitt agerande rädda liv, släcka eller begränsa branden, eller bidra till en snabb och effektiv räddningsinsats genom att lämna korrekt information vid larm och vid möte med räddningstjänsten. Det är alltså viktigt att man inom alla verksamheter har en rutin för utrymning och agerande i händelse av brand.

En rutin för utrymning och agerande i händelse av brand ska beskriva de uppgifter som personalen förväntas utföra i samband med aktiverat larm eller konstaterad brand. Då enskilda personer kan vara borta på grund av t.ex. sjukdom eller semester bör man eftersträva att koppla de uppgifter som ska utföras till bemannade funktioner inom verksamheten. All personal bör känna till rutinen samt veta var släckutrustning, utrymningsvägar och återsamlingsplatser finns. Det är lämpligt att man minst en gång om året tar upp rutinen till diskussion t.ex. vid en arbetsplatsträff. Vid verksamheter där man ansvarar för andra människors säkerhet bör man om möjligt genomföra praktiska utrymningsövningar.

Sidan publicerad 2011-06-03

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se