Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Risk- och skyddsinventering

Grunden för att man ska kunna arbeta med brandskyddsfrågor är att man vet vilket skydd och vilka risker man har inom respektive verksamhet. Ett rimligt antagande är att fastighetsägare har kunskap om det byggnadstekniska brandskyddet och att nyttjanderättshavare har kunskap om vilka brandrisker verksamheten medför. Finns inte denna grundläggande kunskap kan man behöva ta hjälp med att genomföra en risk- och skyddsinventering.

Risk- och skyddsinventeringen kan sammanställas i textdokument eller på brandskyddsritningar. Brandskyddsritningar kan många gånger vara att föredra då dessa ger en bra överblick av förhållandena och utgör ett bra underlag för egenkontroll och utbildning av personal.

Ett annat sätt att fånga upp risker är tillbudsrapportering. Många gånger föregås större olyckshändelser av flera tillbud. Kan man fånga upp dessa i ett fungerande tillbudsrapporteringssystem kan man också vidta åtgärder innan en allvarlig olyckshändelse inträffar.

Sidan publicerad 2011-05-20

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se