Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Plan för brandskyddsinformation och utbildning

Med rätt kunskap kan bränder förhindras eller begränsas. Det är därför viktigt att ge anställda inom en verksamhet nödvändig brandskyddsinformation och utbildning. Vilken information och utbildning den enskilde behöver är beroende av vilken funktion personen har inom verksamheten. De är dock rimligt att alla anställda vet var utrymningsvägar och släckredskap finns samt hur man ska agera vid brand och utrymning. De som ingår i brandskyddsorganisationen behöver dessutom ha tillräcklig kunskap för att utföra de arbetsuppgifter man tilldelats när det gäller systematiskt brandskyddsarbete.

Genom att upprätta en utbildningsplan fastställer man vilken informations- och utbildningsnivå som varje personalkategori behöver. Det bör också finnas rutiner för att dokumentera genomförda informations- och utbildningsinsatser. Av dokumentationen bör det framgå vem som har fått vilken utbildning och när detta skedde.

Sidan publicerad 2011-06-13

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se