Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Brandskyddsorganisation

Inom varje verksamhet bör det finnas en särskilt utsedd brandskyddsansvarig som ansvarar för att planera och följa upp det systematiska brandskydds-arbetet. Antal personer som i övrigt ingår i brandskyddsorganisationen och vilka funktioner dessa ska ha beror på verksamhetens behov.

Vid större verksamheter kan det finnas behov av att utse en eller flera brandskyddsombud som ansvarar för att utföra egenkontroller och ge brandskyddsinformation till nyanställda. Det kan också finnas behov av att ge vissa personalfunktioner en nyckelroll när det gäller utrymning och agerande i händelse av brand.

Är byggnaden eller anläggningen försedd med en automatisk brandlarms-anläggningen eller en automatisk sprinkleranläggning ska det finnas utsedda anläggningsskötare som ansvarar för kontroll, provning och underhåll av dessa.

Hanterar man brandfarlig eller explosiv vara inom verksamheten ska det finnas utsedda föreståndare som ansvarar för att vidta de åtgärder och försiktighetsmått som behövs för att hanteringen ska ske på ett säkert sätt.

För en verksamhet bör det alltid finnas dokumentation som redovisar vilka personer som ingår i brandskyddsorganisationen, vilken funktion de har, vilka uppgifter de ansvarar för och vilka befogenheter de har.

Sidan publicerad 2011-06-03

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se