Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Systematiskt brandskyddsarbete SBA

Enligt lagen om skydd mot olyckor är ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skyldiga att vidta brandförebyggande åtgärder i syfte att förhindra brand och begränsa skadorna till följd av brand.

Systematiskt brandskyddsarbete handlar alltså om att ta sitt ansvar utifrån lagen om skydd mot olyckor och förvalta det tekniska brandskydd som finns i byggnaden samt regelbundet hantera de brandrisker som verksamheten ger upphov till. Då byggnader och verksamheter ständigt förändras krävs det att man håller liv i brandskyddsarbetet så att det fungerar över tid. För att lyckas med detta bör man försöka integrera brandskyddsarbetet så mycket som möjligt i den normala verksamheten och hålla det så enkelt som möjligt.

På underliggande sidor redovisas exempel på vad som behöver göras inom ramen för systematiskt brandskyddsarbete.

Sidan publicerad 2021-01-15

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se