Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Rädda-Larma-Varna-Släck

Ett riktigt agerande i händelse av olycka kan rädda liv, begränsa skadeutvecklingen och underlätta räddningstjänstens insats.

Rädda personer som befinner sig i omedelbar fara. Det kan handla om att flytta en person som befinner sig i ett livsfarligt läge eller att använda hjärtstartare och hjärt-lungräddning på en person som fått hjärtstopp.

Larma SOS-Alarm på larmnummret 112. Lyssna på SOS-operatörens frågor och var beredd på att ta instruktioner. Det är alltid två SOS-operatörer som arbetar med en brådskande händelse. En som pratar med uppringaren och en som larmar ut räddningstjänst, ambulans eller polis.

Varna andra som kan drabbas av olyckan. Det kan handla om att ropa ut en varning, starta ett utrymningslarm vid brand eller t.ex. sätta ut varningstriangel vid en trafikolycka.

Släck om det brinner - men ta inga onödiga risker. Använd handbrandsläckare eller vattenslang om sådan finns. Brand i en kastrull kvävs med hjälp av ett lock. Om det brinner eller ryker från en elapparat så börja med att dra ut kontakten. Kan du inte släcka själv så stäng dörren till det utrymme där branden uppstått, varna omgivningen och ring 112.

Möt räddningspersonalen och var beredd på att svara på frågor och visa var hjälpen behövs.

Vid brand i flerbostadshus bör man tänka på följande:

  • Om det brinner i din lägenhet - lämna lägenheten och stäng alltid dörren ut till trapphuset. Genom att stänga dörren förhindrar du brand- och rökspridning till trapphuset och övriga lägenheter.
  • Om det brinner på annan plats i fastigheten - gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Stanna kvar i din lägenhet och håll dörren till trapphuset stängd. Normalt står en lägenhet emot brand i 60 minuter. Larma SOS-Alarm på larmnummret 112 ochinvänta räddningstjänsten på balkongen eller vid ett öppningsbart fönster.
Sidan publicerad 2011-10-28

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se