Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Elapparater

Brand i torktumlare
Kontrollera att sladdar och kontakter inte är skadade. Se till att ljusarmaturer, elelement, värmefläktar och liknande produkter inte är övertäckta och att det inte finns lättantändligt material i farlig närhet. Lämpliga avstånd brukar redovisas i den bruksanvisning som följer med produkten.

Gå inte hemifrån med påslagen diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare. Dra ur kontakten till elapparater som du inte använder.

Installera jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare kan förhindra brand i händelse av elektriska fel.

Sidan publicerad 2011-09-30

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se